Società Dante Alighieri od roku 1889

Dante di Sandro Botticelli

Jsme víc než jen jazyková škola, jsme italská oficiální instituce s dlouholetou činností a tradicí ve výuce a šíření italského jazyka. Orgnizujeme kurzy italštiny a kurzy češtiny na všech úrovní, pořádáme skupinové, individuální i firemní kurzy . Pořádáme také jazykové kurzy přes Skype. Vyučující jsou výhradně rodilí mluvčí, mají vysokoškolské vzdělání a jsou specializovaní na výuku italštiny pro cizince.

Jíž 10 let pořádáme kurzy češtiny pro Italy.

Jako jediní v České republice vlastníme oprávnění vydávat certifikát Plida. Dále vydáváme i certifikát ADA o účasti na našich kurzech, který je uznáván ve všech sekcích Dante ve světě.

Z dějin Societá Dante Alighieri Z dějin organizace

První předseda společnosti Ruggiero Bonghi (1889 – 1895) pořádal kurzy italského jazyka určené pro italské emigranty v cizině.

Pasquale Villari (1896 – 1901) podpořil a umožnil zřizovní sekcí „Dante“ ve Středozemí a v severní Evropě.

Luigi Rava (1902 – 1906) svým přesvědčením o těsných vztazích mezi jazykem a kulturními, politickými a společenskými tématy každého národa, posílil úlohu organizace „Dante“.

Paolo Boselli (1906 – 1932) vymezil právně-správní podobu organizace a inicioval zřizování kurzů pro učitele italského jazyka v cizině.

Felice Felicioni (1934 – 1944) podnítil rozvoj organizace v Itálii a v cizině. Po krátkém působení vládního zmocněnce, Umberta Calossa (1945) následovalo předsednictví Vittoria Emanuela Orlanda (1946 – 1952), který přepracoval stanovy organizace a položil základy pro změnu struktury sekcí „Dante“ v Itálii a zahraničí v souvislosti se změnami ve společnosti po druhé světové válce.

V letech 1953 až 1955 následovala předsednictví Alberta Bergaminiho, Alessandra Casatiho a Vincenza Arangia Ruize. Posledně jmenovaný se zabýval doplňováním zahraničních knihoven „Dante“ novými svazky. Aldo Ferrabino (1956 – 1972) změnil stanovy organizace a přidělil valné hromadě úkoly administrativního charakteru a sněmu prohlubování záměrů organizace a prostředky pro jejich uskutečnění.

Giovanni di Giura (1970 - 1989) založil instituční časopis a podepsal plán spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí a neziskovou organizací Società Dante Alighieri.

Salvatore Valitutti (1989 – 1992). Za jeho předsednictví organizace „Dante“ oslavila 100 let od svého založení. Provedl revizi stanov s ohledem na aktuální vývoj společnosti a po schválení zákona č. 411 ze 3. 8. 1985 Parlamentem a se mu povedlo zřídit mezirezortní výbor pro koordinaci mezi Ministerstvem zahraničí, Ministerstvem školství a organizací Società Dante Alighieri.

Massimo Pallottino (1993 – 1995) podepsal dohodu s Ministerstvem zahraničních věcí týkající se dotací pro jazykový projekt. Uspořádal výstavu „Itálie a její jazyk v zrcadle dějin“ a podpořil vznik sekcí v zemích východní Evropy.

Valná hromada v květnu 1996 zvolila předsedou organizace velvyslance Bruna Bottaie.

ZAČÍNAJÍ JARNÍ KURZY - ZÁPIS ZAHÁJEN