Intenzivní tematické lekce italské gramatiky

Lekce jsou otevřené i těm, kteří nejsou zapsáni do kurzu v Dante Alighieri, a poskytují studentům možnost zaplnit mezery a oprášit staré jazykové znalosti a
také probrat více do detailu specifickou gramatickou látku a konverzaci.

Setkání budou probíhat v sobotu ráno a v neděli odpoledne. Stejné téma bude opakováno jednou v sobotu a podruhé v neděli. Pro kážde setkání jsou nabízená 2 temáta.

KALENDÁŘ AKCÍ Z ÁŘÍ 2012 - ÚNOR 2013

MĚSIC
DEN TÉMA
UROVEŇ
Záři
Sob 22 o
Ned 23
Conversazione attiva
Rinfresco A1-A2
B1-C1
A1-A2
Říjen Sob 6 o
Ned 7
Laboratorio di scrittura
Rinfresco A2-B1
B2-C1
A2-B1

Sob 20 o
Ned 21
Congiuntivo 1
Pronomi 1
B1-C1
B1-B2
Listopad Sob 10 o
Ned 11
Imperfetto-passato prossimo
Pronomi 2 1
B1-C1
B1-B2
Prosinec
Sob 1 o
Ned 2
Congiuntivo 2
Preposizioni 1
B1-C1
B1-B2

Sob 8 o
Ned 9
Nome: alterazioni
Preposizioni 2
B2-C1
B1-B2
Leden
Sob 12 o
Ned 13
Congiuntivo 3
Condizionale
B1-C1
B1-B2

Sob 26 o
Ned 27
Nomi: irregolari e stranieri
Concordanza aggettivo e sostantivo
B2-C1
A2-B1
Únor
Sob 9.o
Ned 10
Congiuntivo 4
Presente verbi irregolari
B1-C1
A2-B1

Minimální počet studentů ve třídě je 4, maximální 8

ROZVRH HODIN
sobota 09.00-10.30, 11.00-12.30 (=4 hodiny)
neděle 17.00-18.30, 19.00-20.30 (=4 hodiny)

CENY
1 čtyřhodinová lekce: CZK 350
Pro naše studenty: CZK 320

Učební materiál, v ceně, Vám bude poskytnut naší lektorkou.

Pro více informací napište na corsi@dantepraga.cz
nebo volejte číslo 773 034 030 / 222 965 920