Profil organizace Società Dante Alighieri a její pražské sekce

Cílem neziskové organizace Società Dante Alighieri, založené v Římě roku 1889, je sířit italský jazyk a kulturu ve světě mezi cizinci, kteří se zajímají o klasické a moderní hodnoty italské společnosti a mezi Italy v cizině, kteří mají zájem o uchování kulturních vazeb na Itálii. Organizace byla pojmenována po geniálním italském básníku Dante Alighierim na připomínku jeho zásluh o jazykovou jednotu Itálie, politicky potvrzené až šest století po jeho smrti. Po celém světě působí zahraniční sekce organizace, které provozují celkem 3 300 škol.

Pražská sekce se zrodila v lednu 2005 z iniciativy několika nadšenců a v průběhu málo let získala přízeň stovek studentů i četná uznání římské mateřské organizace. Pořádá řadu jazykových kurzů pro skupiny i jednotlivce. Jako jediná vypracovala specifickou výuku češtiny pro italsky mluvící osoby. Získala kvalifikaci Centra zkoušek PLIDA a je jedinou institucí v České republice, která je oprávněna tyto zkoušky vykonávat. Mimo výukové činnosti organizuje přednášky, výstavy, koncerty, kulturní výměny a tematická setkání.

Vázva donátorům

 

Naše aktivity můžete podpořit zasláním libovolného příspěvku
na účet č. 1032676018/2700,
s uvedením variabilního symbolu 15002

Ohledně příslušného dokladu pro daňové účely dárce pište na tesoriere@dantepraga.cz