Stanovy a řád pražské sekce

Ze zakladatelské vyhlášky (1889)

"…zahajujeme vysoce civilizační a mírové dílo, se kterým se musí ztotožnit každý Ital bez ohledu na své náboženské vyznání, či politický názor."

Stáhněte si stanovy organizace Società Dante Alighieri, o.s. v českém jazyce: Stanovy_CZ

Stáhněte si řád pražské sekce Società Dante Alighieri v italském jazyce: Regolamento_IT

Vázva donátorům

 

Naše aktivity můžete podpořit zasláním libovolného příspěvku
na účet č. 1032676018/2700,
s uvedením variabilního symbolu 15002

Ohledně příslušného dokladu pro daňové účely dárce pište na tesoriere@dantepraga.cz