Stát se členem je jednoduché

1) Zašlete na adresu info@dantepraga.cz stručný životopis spolu s vyplněnou přihláškou.

2) Uhraďte roční členský příspěvek na bankovní účet číslo 1032676018/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic.

Noví členové a jejich činorodost je to podstatné co potřebujeme k realizaci NAŠEHO projektu, který již od zítřka může být i VAŠÍM.

Vázva donátorům

 

Naše aktivity můžete podpořit zasláním libovolného příspěvku
na účet č. 1032676018/2700,
s uvedením variabilního symbolu 15002

Ohledně příslušného dokladu pro daňové účely dárce pište na tesoriere@dantepraga.cz