KURZY ČEŠTINY

Naše kurzy češtiny jsou určeny výhradně italským mluvčím a právě v tom tkví jejich velká přednost.

Pořádáme kurzy skupinové všech úrovní, individuální, nebo firemní.

Jazykové kurzy obecného jazyka všech úrovní probíhají 1x90 nebo 2x90 minut týdně ve skupinách  4 – 8 studentů.
Intenzivní kurzy probíhají v dopoledních hodinách 2x90minut 2x týdně, ve skupinách  4 – 8 studentů.

Individuální kurz  je šitý na míru pro studenty libovolné pokročilosti, mají libovolnou délku a dobu výuky, dle přání klienta.

Firemní kurzy  češtiny všech úrovní, výuka může být pro skupinu nebo pro jednotlivce.

Veškeré cíle a plán se vyhotovují zcela individuálně.

Při výuce používáme osvědčené učebnice.

Didaktický postup a program berou v úvahu specifika a problémy vyplývající ze vztahu italštiny k češtině a jsou založené na nejnovějších studiích o tomto tématu.

Lekce se odehrávají výhradně v češtině (kromě začátečnické úrovně, v níž italština slouží k základnímu vysvětlení lexikálního a gramatického systému) a zahrnují poslech, psaní, ústní komunikaci a gramatiku, k jejímuž vysvětlení je užíván tzv. princip spirály.

Tento princip je založen na vysvětlení nejnutnějšího minima a postupném přidávání nových prvků, což umožňuje hravý, komunikativní a nenáročný postup výuky.

Vyučují jsou výhradně kvalifikovaní lektoři, čeští rodilí mluvčí.

Atmosféra v kurzu je přátelská, stimulující a nestresující.

Studijní materiály: Lída Holá – New czech step by step.

NAŠI LEKTOŘI ČEŠTINY

Mgr. Marie Vymazalová
Narozená v Moskvě žila od dětství v bilingvní prostředí (čeština a ruština). Po absolvování Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor ruský jazyk a výtvarná výchova, se přestěhovala do Itálie, kde od roku 1990 do roku 2006 vyučovala český a ruský jazyk v různých školách (Berlitz, Benedict atd.) v Boloňi. V roce 2006 se vrátila do Prahy, kde od roku 2013 spolupracuje se společností Società Dante Alighieri. V současnosti je vedoucí kurzů češtiny a lektorkou češtiny pro Italy.

 

Mgr.Ludmila Machátová
Narodila se v Praze, kde také vystudovala Český jazyk a literaturu a Rusistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako vyučující češtiny pro cizince začala pracovat už v roce 2003. Od roku 2011 působila šest let jako lektorka na Univerzitě Ca´Foscari Benátky. V současné době spolupracuje s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, kde se podílí na výuce a tvorbě certifikačních zkoušek. Má zkušenosti s výukou dospělých i dětí.

REGOSTRAČNÍ PODMÍNKY
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Ovenecká 32, 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“)
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Ovenecké 32, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz češtiny
Marie
A1 (úpl. zač.)
Po + Čt
19.00-20.30
8.11-28.1
3.800,-
Skupinový kurz češtiny
Marie
A1+ (fal. zač.)
Út + Pá
18.30-20.00
23.11-12.2
3.800,-
Skupinový kurz češtiny
Marie/Ludmila
A2
Stř + Pá
18.00-19.30
21.11-8.2
3.800,-
Skupinový kurz češtiny
Marie/Ludmila
B1
Středa
19.45-21.15
3.10-20.2
3.800,-
Skupinový kurz češtiny
Marie/Ludmila
A1 (úpl. zač. intens.)
Út + Čt
9.00-12.15
2.10-20.11
6.000,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.