SKUPINOVÉ KURZY ITALŠTINY
pro začátečníky i pokročilé

  PODZIM – ZIMA 2018
Kurzy pro všechny úrovně a navíc, každý měsíc otevíráme nové jazykové kurzy italštiny pro začátečníky.

Zápis: vyplněním PŘIHLÁŠKY nebo telefonickou domluvou na 773 034 030 nebo také e-mailem corsi@dantepraga.cz

Neváhejte nás kontaktovat, i jestliže už kurz začal. Kdykoliv nám můžete napsat nebo zavolat, jsme Vám vždy k dispozici k zodpovědězení Vašich otázek či ke sjednání osobní schůzky v naší kanceláři.

Počet studentů ve skupině: 4–8.

Na kurzech přednáší výhradně vysokoškolsky vzdělaní lektoři, převážně rodilí mluvčí, kteří absolvovali specializační kurzy v České republice a Itálii a mají mnohaleté zkušenosti s výukou.

NAŠE UČEBNICE
Rozsah způsobilosti Popis úrovně Úroveň Učebnice
Seznámení A 0 Primo contatto
Základy Minimální úroveň A1 Domani 1
Nuovo Espresso 1
Základy Základní úroveň A2 Domani 2
Nuovo Espresso 2
Samostatnost Úroveň mírně pokročilá nebo „prahová“ B1 Domani 3
Nuovo Espresso 3 e 4
Samostatnost Úroveň středně pokročilá B2 Nuovo Magari B2
Nuovo Espresso 5
Ovládnutí jazyka Úroveň pokročilá (autonomnost) C1 Nuovo Magari C1/C2
Nuovo Contatto C1
Ovládnutí jazyka Ovládnutí jazyka i v komplexnějších situacích C2 GrammaticAvanzata
Nuovo Contatto C1

CENA skupinových kurzů italštiny
jednou týdně (19 lekcí po 90 min.): 3 800 Kč
jednou týdně (17 lekcí po 120 min.): 3 800 Kč

Akceptujeme vouchery Edenred a Sodexo
10% sleva pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora)

REGISTRAČNÍ PODMÍNKY
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Ovenecká 32, 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“)
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Ovenecké 32, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.

Tento web používá soubory cookies.