PŘIHLÁŠENÍ NA TYTO KURZY JE PODMÍNĚNO VYKONÁNÍ HODNOTÍCÍHO TESTU,
KTERÝ STANOVÍ STUDENTOVY PŘEDPOKLADY OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

Cena testu: 1.000,-kč

Na závěr kurzu je naplánována individuální konzultace s lektorem ohledně možností úspěšného absolvování
zkoušky na základě zhodnocení pravidelnosti docházky, splnění didaktických předpokladů
a také na základě studentova samostudia dle pokynů lektora.

Popis kurzů
Den: pátek 14:30-16:30
Vyučující: Roberto
Omezený počet: minimálně 2, maximálně 4 studenti!
10 lekcí po 120 minutách
Cena: 5.300,- výukový materiál zahrnut v ceně

Zápis a platba

Datum konání zkoušky: 03.04.2019
První cyklus: od 02.11.18 do 18.01.2019

Pravidla zápisu:
Zápis na hodnotící test e-mailem a provedení platby do 22.10.18
Zápis na kurzu potvrdit e-mailem nejpozději do 26.10.18
E-mailem pošleme potvrzení o otevření kurzu nejpozději do 29.10.18
Registrační poplatek zaplatit převodem nejpozději do 31.10.18

Druhý cyklus: od 25.01.19 do 29.03.2019
Pravidla zápisu:
Zápis na hodnotící test e-mailem a provedení platby do 10.01.19
Zápis na kurzu potvrdit e-mailem nejpozději do 17.01.19
E-mailem pošleme potvrzení o otevření kurzu nejpozději do 21.01.19
Registrační poplatek zaplatit převodem nejpozději do 23.01.19

Datum konání zkoušky: 12.06.2019
Délka kurzu: od 29.03.19 do 07.06.2019
Pravidla zápisu:
Zápis na hodnotící test e-mailem a provedení platby do 14.03.19
Zápis na kurzu potvrdit e-mailem nejpozději do 21.03.19
E-mailem pošleme potvrzení o otevření kurzu nejpozději do 25.03.19
Registrační poplatek zaplatit převodem nejpozději do 27.03.19

Datum konání zkoušky: 31.07.2019
Pro tuto zkoušku není plánován žádný přípravný kurz.
V případě zájmu o pomoc s přípravou na zkoušku po ukončení předchozího kurzu (07.06.19)
nás prosím kontaktujte.

Datum konání zkoušky: 21.11.2019
Délka kurzu: od 13.09.19 do 15.11.2019
Pravidla zápisu:
Zápis na hodnotící test e-mailem a provedení platby do 22.08.19
Zápis na kurzu potvrdit e-mailem nejpozději do 02.09.19
E-mailem pošleme potvrzení o otevření kurzu nejpozději do 04.09.19
Registrační poplatek zaplatit převodem nejpozději do 06.09.19

 

Registrační poplatek na hodnotící test není možné za žádných okolností vrátit.

Registrační poplatek za kurz není možné za žádných okolností vrátit (výjimkou je neotevření kurzu),
stejně tak není možné požadovat vrácení části poplatku za nepřítomnost studenta na kurzu
a není možné poskytovat slevy jakéhokoliv typu.

 

Tento web používá soubory cookies.