Semináře právnické italštiny věnované právnické slovní zásobě

Cílem cyklu seminářů je obohacení lexika účastníků, kteří mají potřebu používat specificky zaměřený jazyk, tak jako je tomu v právě v případě právnické terminologie. Obohacení bude probíhat na základě analýzy autentických textů s důrazem na jejich styl, kurzy budou navíc probíhat neustálým srovnáváním terminologie českého a italského práva s cílem zdůraznit stylistické a koncepční rozdíly mezi těmito dvěma jazyky.

12. května: Právnická terminologie – výrazy typické pro všechny oblasti práva, získané z aktuálních textů: „několik definic a příkladů pro pochopení problematiky“
26. května: Terminologie a jazyk ve smlouvách – typické výrazy opakující se v nejčastěji používaných typech smluv v komerční sféře (leasing, uzavírání smluv, nákup a prodej)
16. června: Soud a právnická jednání – kam jít, co přinést, co dělat, ale především co říct a jak to říct

Místo: Società Dante Alighieri, Ovenecká 32 – 170 00 Praha 7
Časový harmonogram: 9:00­‑10:30 / 10:45‑12:15
Cena: 1.000,-/seminář