KURZY ITALŠTINY PRO DĚTI

Naše kurzy italštiny pro děti a mládež jsou určené pro všechni děti, které mají chuť se naučit italštinu.

Kurzy se konají během odpoledních hodin, je však možné otevřít nové kurzy během jiných dní či hodin dle preferencí studentů. Lekce jsou tvořeny skupinkou minimálně čtyř, maximálně však deseti studentů. Všechny lekce se konají výhradně v italštině, jsou vedeny vyučujícími s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na výuku jazyků a vzdělávání. Třídy jsou tak stejnorodé, jak jen je to možné a jsou organizovány jednak na základě věku, jednak na základě jazykové úrovně studentů.

Pořádáme skupinové kurzy od úplných začátečníků po středně pokročilé až pokročilé. Délka lekcí je 90 minut, lekce se konají jedenkrát týdně a využívány jsou výukové materiály zahrnující spoustu komunikačních, kreativních a hravých aktivit tak, aby byly vždy zajištěny hodiny plné překvapení, které uspokojí různé potřeby všech studentů.

Mimo tyto klasické kurzy je také možné navštěvovat kurzy soukromé, během kterých se vyučující kompletně věnuje pouze jednomu studentovi tak, aby byly splněny veškeré nároky studenta. Nechybí ani naše speciální letní kroužky, tématické týdny věnované létu a vůni léta, speciální příležitost jak se udržet s italštinou ve formě a zabavit naše studenty pod širým nebem zatímco si užívají slunce a bezstarostné prázdniny.

Již spoustu let organizujeme kroužky italštiny na různých základních školách v Praze, jako např. na ZŠ Ústavní na Praze 8, a nabízíme také jazykovou certifikaci pro děti a náctileté PLIDA.

Nechybí ani spolupráce s dalšími organizacemi, organizované vycházky do parků, prohlídky muzeí s průvodcem, výstavy a malířské soutěže a v neposlední řadě také malé filmové kluby.

Snažíme se rozbít formu tradiční výuky, přičemž kombinujeme umění, kulturu a zábavu na tematice naší krásné země. Naše moto je “učení hrou” a naše víra spočívá právě ve hravé výuce. Hry, písničky, říkanky a básně tak tvoří základ našich lekcí, které jsou vždy proměnlivé a aktivní, protože “čím více zábavy, tím více vzdělání!”

Přestože je kladen důraz především na ústní projev a komunikativní složku jazyka, složka psaná rozhodně není opomíjena, a to především co se týče vyšších tříd a úrovní.

Tak na co čekáte? Přijďte nás navštívit!

 Pro více informací: corsibambini@dantepraga.cz + 420 608 020 018

Zápis do kurzu Vás automaticky opravňuje k získání karty studenta, díky které můžete využít mnoha výhod partnerů vzdělávací instituce Società Dante Alighieri v České republice, v Itálii, ale také v dalších zemích po celém světě. Pro více informací klikněte zde.

LA DANTE – INDIVIDUALNÍ A SKUPINOVÉ KURZY ITALŠTINY PRO DĚTI NEJEN V PRAZE

INDIVIDUALNÍ KURZY PRO DĚTI A MLADEŽ

Individuální kurzy (po 60 nebo 90 minutách) nabízíme v podobě standardních balíčku (5-10-20-30) nebo na míru od úrovně A1 po C2.
Individuální kurz je zamýšlen pro 1–2 studenty, v případě, že se kurzu budou účastnit 2 studenti je pak kurzovné možné rozdělit.
Lekce se mohou konat buď přímo v místě naší školy na adrese Letenské námesti 1, Praha 7, bydliště studenta, a online.

STUDUJ VÍCE, PLAT´ MÉNĚ
POČET LEKCÍ1 LEKCE X 60 MIN.
(flexibilní balík)
1 LEKCE X 90 MIN.
(flexibilní balík)
 
30 + 3 zdarma750 Kč960 Kč
10750 Kč960 Kč
5800 Kč1020 Kč
1850 Kč1.070 Kč
POČET LEKCÍ1 LEKCE X 60 MIN.
(fixní balík)
1 LEKCE X 90 MIN.
(fixní balík)
 
min.15 - max.20600 Kč770 Kč

PODMÍNKY PRO ZÁPIS DO SKUPINOVÝCH KURZŮ
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY A NABÍDKY

Nabídky:
– Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více kurzů, které na sebe nenavazují.
– Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred  a Sodexo. 

 
PODMÍNKY PRO ZÁPIS DO INDIVIDUALNÍCH KURZŮ
FLEXIBILNÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZY
 1. Den a čas konání lekcí jsou stanovené před začátkem kurzu.
 2. Den a čas lze po dohodě s vyučujícím příležitostně změnit.Pokud jsou trvale změněný s ohledem na původní dohodu, musí student informovat školu, která změny musí odsouhlasit.
 3. Tento typ kurzu je vyhrazen výhradně pro maximálně 2 studenty.
 4. Každý balíček má počáteční a koncové datum, které bude studentovi sděleno na začátku lekce.Délka kurzu se počítá v týdnech podle následující tabulky

Počet lekcí

Počet týdnů pro
dokončení balíku

30

45

10

15

5

8

 1. Lekce neabsolvované v termínech, které byly stanoveny na začátku a sděleny jak studentovi, tak vyučujícímu, budou ztraceny.Pokud chce student dočasně zablokovat výuku během letního období a má stále aktivní balíček, musí to oznámit škole a datum ukončení balíčku bude odpovídajícím způsobem změněno.
 2. V případě, že pověřený učitel nebude moci provádět výuku po delší dobu, je škola povinna jmenovat náhradníka a neprodleně informovat žáka.
 3. V případě, že se zájemce nemůže lekce zúčastnit, musí to neprodleně oznámit vyučujícímu nejpozději 24 hodin před zahájením kurzu.V případě nedodržení nebo opožděného upozornění bude lekce považována za uskutečněnou a vyúčtovaná.
 4. S ohledem na pandemii Covid-19, co se týče kurzů předpokládaných v přítomnosti, jako dosud se budeme řídit pokyny, které nám sdělí Ministerstvo, a pravidly zdravého rozumu, abychom chránili zdraví všech. Z tohoto důvodu by prezenční kurzy mohly pokračovat online, pokud to bude situace spojená s pandemií vyžadovat. Pro dodržování pravidel ve výuce prosím pravidelně sledujte speciální vyhrazenou sekci na domovské stránce webu dantepraga.cz v sekci OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 VE ŠKOLNÍCH PROSTORÁCH. Přijímáme vouchery Edenred a Sodexo.
 5. Přihláška je považována za přijatou po zaplacení kurzovného. Úhradou kurzovného přijímáte veškerá výše uvedená ustanovení. Student může začít navštěvovat kurz pouze po provedení platby. Přijímáme vouchery Edenred a Sodexo.
 6. Výše ​​uvedené podmínky se automaticky obnovují při každé další platbě a následně je aktualizován termín ukončení baličku a bude studentovi sděleno sekretariátem.V případě jakýchkoli změn bude student neprodleně informován.
FIXNÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZY
 1. Den a čas konání lekcí jsou stanovené před začátkem kurzu.
 2. Každý balíček má minimálně 15 a maximálně 20 lekcí a má datum zahájení a ukončení.
 3. Tento typ kurzu je vyhrazen výhradně pro jednoho studenta a nelze jej konat mezi 18:00-20:00
 4. Student nemůže lekci zrušit.
 5. S ohledem na pandemii Covid-19, co se týče kurzů předpokládaných v přítomnosti, jako dosud se budeme řídit pokyny, které nám sdělí Ministerstvo, a pravidly zdravého rozumu, abychom chránili zdraví všech. Z tohoto důvodu by prezenční kurzy mohly pokračovat online, pokud to bude situace spojená s pandemií vyžadovat. Pro dodržování pravidel ve výuce prosím pravidelně sledujte speciální vyhrazenou sekci na domovské stránce webu dantepraga.cz v sekci OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 VE ŠKOLNÍCH PROSTORÁCH.
 6. Přihláška je považována za přijatou po zaplacení kurzovného. Úhradou kurzovného přijímáte veškerá výše uvedená ustanovení. Student může začít navštěvovat kurz pouze po provedení platby. U tohoto typu kurzu není akceptována platba voucherem a nevztahuje se na ni sleva.
 7. Výše ​​uvedené podmínky se automaticky obnovují při každé další platbě a následně je aktualizován termín ukončení baličku a bude studentovi sděleno sekretariátem.V případě jakýchkoli změn bude student neprodleně informován.
ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. Komunikativní a hravý didaktický přístup v souladu s Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se zaměřuje na posilování čtyř jazykových dovedností. I přes to, že je dávána přednost mluveném jazyku a jeho komunikativnímu aspektu, není zanedbávaná psaná forma, hlavně pro třídy a vyšší jazykové stupně.
2. Během hodin posloucháme a díváme se na autentický materiál, využívaný i italským školním systémem. Nechybějí zábavné písně a básně, vhodné pod všechny věkové kategorie. Hry a pohyb jsou naší strategií učení. 
3. Používáme manuály italštiny pro cizí děti, kombinované s materiálem vybraným a přizpůsobeným vyučujícím podle potřeb dětí a jejich jazykové úrovně. Používáme i manuály italštiny pro státní školy.
4. Naši vyučující jsou všichni rodilí mluvčí a komunikují výhradně jenom italsky již od první hodiny, i s česky mluvícími dětmi. Mimo jiné jsou všichni vystudovaní profesoři, specializovaní ve výuce italštiny L2/LS pro dospělí a děti. Sledujeme pravidelně univerzitní a specializační kurzy.

 

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Děti
Margherita
A1.1-A1.2 teenagers
Pondělí
14.30-16.00
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Giulia
A1.1-A1.2 (6-11 let) ONLINE
Úterý
14.00-15.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Alma
A1.1 (úpl. začát) Teenagers ONLINE
Středa
14.30-16.00
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Francesca
B1-B2 Teenagers
Středa
16.00-17.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Alma
A1.1 (úpl. začát) 5-8 let
Středa
16.00-17.00
20.3-19.6
2.100 Kč (13 lekcí x 30min),-
Děti
Laura
A1.1-A1.2 (6-11 let)
Středa
16.00-17.00
7.2-19.6
3.150 Kč (18 lekcí x 60min),-
Děti
Margherita
A1.1 (úpl. začát) Teenagers
Čtvrtek
16.00-17.30
8.2-13.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Margherita
A1.1 (úpl. začát 3-5 let)
Pátek
16.30-17.30
9.2-14.6
3.150 Kč (18 lekcí x 60min),-
Děti
Francesca
A2-B1 (6-11 let)
Pátek
16.00-17.30
9.2-14.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
23.3-20.4-25.5-22.6
1.320 Kč (4 lekcí x 120min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
Vybrané dny 3 lekcí upřesněte v přihlašce
990 Kč (3 lekcí x 120min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
23.3
380 Kč (1 lekce x 120min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
20.4
380 Kč (1 lekce x 120min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
25.5
380 Kč (1 lekce x 120min),-
Děti
Alma
Italské soboty
Sobota
15.30-17.30
22.6
380 Kč (1 lekce x 120min),-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.