KURZY ITALŠTINY PRO DĚTI

Seznam letních kurzů a prihlašky v dolní části stránky 

Naše kurzy italštiny pro děti jsou určeny italským dětem žijícím v České republice, bilingvním italsko-českým dětem, ale také českým dětem, které mají chuť naučit se jazyk hrou.

Kurzy se konají během odpoledních hodin, je však možné otevřít nové kurzy během jiných dní či hodin dle preferencí studentů. Lekce jsou tvořeny skupinkou minimálně čtyř, maximálně však deseti studentů. Všechny lekce se konají výhradně v italštině, jsou vedeny vyučujícími s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na výuku jazyků a vzdělávání. Třídy jsou tak stejnorodé, jak jen je to možné a jsou organizovány jednak na základě věku, jednak na základě jazykové úrovně studentů.

Pořádáme skupinové kurzy od úplných začátečníků po středně pokročilé až pokročilé. Délka lekcí je 90 minut, lekce se konají jedenkrát týdně a využívány jsou výukové materiály zahrnující spoustu komunikačních, kreativních a hravých aktivit tak, aby byly vždy zajištěny hodiny plné překvapení, které uspokojí různé potřeby všech studentů.

Mimo tyto klasické kurzy je také možné navštěvovat kurzy soukromé, během kterých se vyučující kompletně věnuje pouze jednomu studentovi tak, aby byly splněny veškeré nároky studenta. Nechybí ani naše speciální letní kroužky, tématické týdny věnované létu a vůni léta, speciální příležitost jak se udržet s italštinou ve formě a zabavit naše studenty pod širým nebem zatímco si užívají slunce a bezstarostné prázdniny.

Již spoustu let organizujeme kroužky italštiny na různých základních školách v Praze, jako např. na ZŠ Ústavní na Praze 8, a nabízíme také jazykovou certifikaci pro děti a náctileté PLIDA.

Nechybí ani spolupráce s dalšími organizacemi, organizované vycházky do parků, prohlídky muzeí s průvodcem, výstavy a malířské soutěže a v neposlední řadě také malé filmové kluby.

Snažíme se rozbít formu tradiční výuky, přičemž kombinujeme umění, kulturu a zábavu na tematice naší krásné země. Naše moto je “učení hrou” a naše víra spočívá právě ve hravé výuce. Hry, písničky, říkanky a básně tak tvoří základ našich lekcí, které jsou vždy proměnlivé a aktivní, protože “čím více zábavy, tím více vzdělání!”

Přestože je kladen důraz především na ústní projev a komunikativní složku jazyka, složka psaná rozhodně není opomíjena, a to především co se týče vyšších tříd a úrovní.

Tak na co čekáte? Přijďte nás navštívit!

Nabídky:
Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více kurzů, které na sebe nenavazují.
Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred  a Sodexo. 

*S ohledem na pandemii Covid 19: co se týče kurzů předpokládaných v přítomnosti, nejsme schopni předvídat, kdy a jakým způsobem (použití masky ve třídě, sociální distancování se a jakýkoli jiný) budou moci znovu být v přítomnosti. Tak jako dosud se budeme řídit pokyny, které nám sdělí ministerstvo, a pravidly zdravého rozumu, abychom chránili zdraví všech. A budeme nadále doufat, že k  návratu hodin v přítomnosti dojde co nejdříve.

Zápis do kurzu Vás automaticky opravňuje k získání karty studenta, díky které můžete využít mnoha výhod partnerů vzdělávací instituce Società Dante Alighieri v České republice, v Itálii, ale také v dalších zemích po celém světě. Pro více informací klikněte zde.

LA DANTE – INDIVIDUALNÍ A SKUPINOVÉ KURZY ITALŠTINY PRO DĚTI NEJEN V PRAZE

 Pro více informací:
corsibambini@dantepraga.cz
+ 420 608 020 018

INDIVIDUALNÍ KURZY PRO DĚTI A MLADEŽ

Individuální kurzy (po 60 nebo 90 minutách) nabízíme v podobě standardních balíčku (5-10-20-30) nebo na míru od úrovně A1 po C2.
Individuální kurz je zamýšlen pro 1–2 studenty, v případě, že se kurzu budou účastnit 2 studenti je pak kurzovné možné rozdělit.
Lekce se mohou konat buď přímo v místě naší školy na adrese Letenské námesti 1, Praha 7, bydliště studenta, a online.

STUDUJ VÍCE, PLAT´ MÉNĚ

POČET LEKCÍ1 LEKCE X 60 MIN.
(flexibilní balík)
1 LEKCE X 90 MIN.
(flexibilní balík)
 
30 + 3 zdarma700 Kč900 Kč
10700 Kč900 Kč
5750 Kč950 Kč
1800 Kč1.000 Kč

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. Komunikativní a hravý didaktický přístup v souladu s Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který se zaměřuje na posilování čtyř jazykových dovedností. I přes to, že je dávána přednost mluveném jazyku a jeho komunikativnímu aspektu, není zanedbávaná psaná forma, hlavně pro třídy a vyšší jazykové stupně.
2. Během hodin posloucháme a díváme se na autentický materiál, využívaný i italským školním systémem. Nechybějí zábavné písně a básně, vhodné pod všechny věkové kategorie. Hry a pohyb jsou naší strategií učení. 
3. Používáme manuály italštiny pro cizí děti, kombinované s materiálem vybraným a přizpůsobeným vyučujícím podle potřeb dětí a jejich jazykové úrovně. Používáme i manuály italštiny pro státní školy.
4. Naši vyučující jsou všichni rodilí mluvčí a komunikují výhradně jenom italsky již od první hodiny, i s česky mluvícími dětmi. Mimo jiné jsou všichni vystudovaní profesoři, specializovaní ve výuce italštiny L2/LS pro dospělí a děti. Sledujeme pravidelně univerzitní a specializační kurzy.

 

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Děti
Francesca
A1 (úpl. začát. 8-10 let)
Úterý
14.00-15.30
14.9-18.1
3.700 Kč,-
Děti
Luciana
B2.1 (6-12 let)
Středa
14.00-15.30
15.9-26.1
3.700 Kč,-
Děti
Luciana
A1.3 (13-18 let)
Středa
16.15-17.45
15.9-26.1
3.700 Kč,-
Děti
Luciana
A1 (3-5 let)
Čtvrtek
16.30-17.30
16.9-17.1
2.800 Kč,-
Děti
Luciana
A1.3 (8-12 let)
Pátek
16.30-18.00
17.9-28.1
3.700 Kč,-
Děti
Francesca
A1 (úpl. začát. 6-7 let)
Pátek
14.00-15.30
17.9-28.1
3.700 Kč,-
Děti
Francesca
B1.1 (7-10 let)
Pátek
16.00-17.30
17.9-28.1
3.700 Kč,-
Děti
Simona
A1 (úpl. začát) Kroužek Ustavní
Pátek
13.30-14.30
17.9-28.1
1.700 Kč,-
Děti
Luciana
A2.3 Kroužek Ustavní
Pátek
14.30-15.30
17.9-28.1
1.700 Kč,-
Děti
Luciana
B1.2 Kroužek Ustavní
Pátek
13.30-14.30
17.9-28.1
1.700 Kč,-
Děti
Francesca
Posilovací kurz ZŠ ZŠ G.-Jark. 1tř
Středa
13.30-14.30
6.10-26.1
2.300 Kč,-
Děti
Luciana
Posilovací kurz ZŠ ZŠ G.-Jark. (2-3 tř.)
Pondělí
13.30-14.30
4.10-24.1
2.500 Kč,-
Děti
Francesca
Posilovací kurz ZŠ ZŠ G.-Jark. (4-5 tř.)
Úterý
13.30-14.30
12.10-25.1
2.400 Kč,-
Děti
Francesca
Posilovací kurz ZŠ ZŠ G.-Jark. (6-7 tř.)
Pátek
12.30-13.30
8.10-28.1
2.500 Kč,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.