LETNÍ KURZY ITALŠTINY – PREZENČNÍ A ONLINE

Přihlaste se na naše letní kurzy italštiny.
Kromě standardních
skupinových a individuálních  kurzů se můžete těšit na řadu alternativních a tematických kurzů.

CESTA DO ITÁLIE
V průběhu kurzu se student společně s učitelem vydá do měst, provincií a regionů Itálie, aby objevil jejich známá místa,
jejich kuchyni, jejich umění, ale i jejich kuriozity. V průběhu kurzu budou probrána i gramatická,
lexikální a komunikativní témata typická pro danou úroveň.

.GRAMATIKA
Student se setká s řadou gramatických témat typických pro úroveň kurzu.
Pro každé téma budou navrženy aktivity, které mají za cíl procvičit gramatické procvičování písemných i ústních cvičení.

KONVERZACE
V průběhu kurzu umožní učitel prostřednictvím prezentace konkrétních témat či situací studentovi hovořit
jak prostřednictvím volných, tak řízených ústních produkčních činností.
V lekcích budeme také studovat slovní zásobu související s různými probíranými tématy.

KURZY ITALŠTINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNIKY

Více informací: zavoláním na číslo 773 034 030 nebo napsáním e-mailu na corsi@dantepraga.cz
Studenti, kteří už jsou zapsáni na jakýkoliv kurz v Dante nemusí vyplňovat přihlášku,
postačí, když pošlou e-mail na corsi@dantepraga.cz upřesní jméno, příjmení a kurz, který by chtěli navštěvovat.

Italština v letě

 

Tento web používá soubory cookies.