LETNÍ KURZY ITALŠTINY – PREZENČNÍ A ONLINE

Přihlaste se na naše letní kurzy italštiny.
Kromě standardních
skupinových a individuálních  kurzů se můžete těšit na řadu alternativních a tematických kurzů.
Letos jsme snížili cenu všech našich letních kurzů. Využijte toho!

CESTA DO ITÁLIE
V průběhu kurzu se student společně s učitelem vydá do měst, provincií a regionů Itálie, aby objevil jejich známá místa,
jejich kuchyni, jejich umění, ale i jejich kuriozity. V průběhu kurzu budou probrána i gramatická,
lexikální a komunikativní témata typická pro danou úroveň.

.

A TUTTA GRAMMATICA
Student se setká s řadou gramatických témat typických pro úroveň kurzu.
Pro každé téma budou navrženy aktivity, které mají za cíl procvičit gramatické procvičování písemných i ústních cvičení.

SOS LÉTO
Pro účast v kurzu je nutné absolvovat alespoň dva semestry kurzu italštiny.
Kurz je určený pro všechny studenty, kteří si chtějí zopakovat, studovat nebo prohloubit italštinu v určitých praktických situacích,
které mohou nastat během jejich letního pobytu v Itálii.
V kurzu nastudujete lexikon, gramatiku a komunikační funkce užitečné pro efektivní komunikaci.
Nakonec se pokusíme vše uvést do praxe prostřednictvím hraní rolí. Budou zkoumány následující situace:
v baru, v restauraci, na pláži, na vlakovém nádraží, ve vlaku a další, které mohou navrhnout sami studenti.

KONVERZACE
V průběhu kurzu umožní učitel prostřednictvím prezentace konkrétních témat či situací studentovi hovořit jak prostřednictvím volných, tak řízených ústních produkčních činností.
V lekcích budeme také studovat slovní zásobu související s různými probíranými tématy.

HISTORIE UMĚNÍ
V kurzu budou prostřednictvím pozorování obrazů a filmů objevena díla významných umělců.
Výuka nebude frontální, ale student se aktivně zapojí pomocí didaktických aktivit.

SE ZPĚVEM
Píseň je skvělý způsob, jak objevit kulturu země a naučit se její jazyk.
V průběhu kurzu budou některé písně prezentovány formou didaktických aktivit.
Nakonec, pokud chcete, můžete si zazpívat všichni společně.

KURZY ITALŠTINY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNIKY

Více informací: zavoláním na číslo 773 034 030 nebo napsáním e-mailu na corsi@dantepraga.cz
Studenti, kteří už jsou zapsáni na jakýkoliv kurz v Dante nemusí vyplňovat přihlášku, postačí, když pošlou e-mail na corsi@dantepraga.cz upřesní jméno, příjmení a kurz, který by chtěli navštěvovat.

Italština

Tento web používá soubory cookies.