CERTIFIKACE PLIDA

Certifikace PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) osvědčuje jazykovou způsobilost a znalost italského jazyka a je jednou ze čtyř certifikací úředně uznaných Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky na základě dohody č.1903 ze 4. 11. 1993. Certifikace PLIDA spočívá též na ujednání uzavřeném s Univerzitou „La Sapienza“ v Římě (29. 6. 2004), která ji schválila po stránce odborně-vědecké. Certifikace PLIDA je dále uznána jakožto titul umožňující zápis zahraničních studentů na vysokou školu za
zvýhodněných podmínek (prot. č. 1906 z 9. 10. 2006) Ministerstvem práce a sociálních věcí (výnos z 18. 10. 2002) a Ministerstvem vysokého školství a výzkumu Itálie.

Certifikace PLIDA je tedy oficiálně uznávaný certifikát pro zápisy cizinců na italské univerzity. Certifikát úrovně B1 je nezbytné k získání italského občanství.

S certifikátem PLIDA můžete:
– uvést svou úroveň znalosti italštiny v životopise;

– zapsat se na italskou univerzitu bez složení italské zkoušky (úroveň B2 nebo C1);
– získat povolení k dlouhodobému pobytu (úroveň B1).

PLIDA je zkouška určena osobám, jejichž mateřským jazykem není italština a které si chtějí ověřit úroveň svých znalostí italského jazyka či získat úřední osvědčení o své jazykové způsobilosti: od certifikace nejnižšího stupně označované jako A1, který zaručuje a dokládá schopnost používat jednoduchou italštinu v situacích každodenního života, až po stupeň nejvyšší a nejkvalifikovanější C2, který prokazuje vysokou úroveň znalosti jazyka, srovnatelnou s ovládáním jazyka kultivovaným rodilým mluvčím. Certifikace C2 zaručuje možnost uplatnění se ve všech profesních oblastech, a to i v těch nejnáročnějších.

Existují dva certifikační programy PLIDA: PLIDA a PLIDA Juniores. Certifikační program PLIDA, určený pro dospělé, nabízí zkoušky pro úrovně A2, B1, B2, C1 a C2. Zkoušky PLIDA Juniores jsou naopak věnovány dívkám a chlapcům ve věku od 13 do 18 let. Testy PLIDA Juniores jsou vytvořeny s ohledem na texty a kontexty používání jazyka odpovídající věku kandidátů. Úrovně zkoušek navrhované v certifikaci PLIDA Juniores jsou A1, A2, B1, B2.

K zápisu na zkoušku určitého stupně není nutné absolvovat zkoušky stupně nižšího. Každý uchazeč si vybere druh zkoušky, který nejlépe odpovídá jeho znalostem italštiny. V jednom termínu je možné zapsat se současně na několik zkoušek různých úrovní.

Všechny naše kurzy italštiny jsou založeny na programu poskytovaném Společným evropským referenčním rámcem a umožňují vám složit zkoušku PLIDA přislušné úrovní.

 

%

Úspěch ve zkoušce PLIDA po absolvování přípravných kurzů

6 ZNALOSTNÍCH ÚROVNÍ ITALSKÉHO JAZYKA

(SERR = Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

Italiano InizialeA1 SERR (kontaktní úroveň – začátečník 1. stupně)PLIDA A1 Osvědčuje schopnost používat základní výrazy běžné v každodenním životě k uspokojení několika konkrétních potřeb, jako je např. podání informací o sobě a jiných. Na tomto stupni ovládání jazyka je možné komunikovat s osobami dobře mluvícími italsky jen s oporou prostředníka.
A2 SERR (úroveň pro prožití – začátečník 2. stupně)PLIDA A2 Zaručuje možnost samostatně komunikovat v základních kontextech: kdo je na této úrovni, může zvládnout úkoly spojené s některými základními individuálními potřebami, může se orientovat v místě, pracovat, nakupovat atd.
Italiano FondamentaleB1 SERR (mezní úroveň – mírně pokročilý)PLIDA B1 Odpovídá schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu v souvislosti s již známým tématem. Držitel certifikace tohoto stupně muže komunikovat v italském prostředí, v němž se octne např. jako turista, je schopen používat italštinu k vyjádření svých názorů a podávat vysvětlení jednoduchou formou.
B2 SERR (pokročilejší úroveň – středně pokročilý)PLIDA B2 Osvědčuje znalost italského jazyka na takové úrovni, která nachází uplatnění např. v oblasti studia (zápis na italskou školu či univerzitu), v mimoškolních aktivitách (profesní kurzy, praxe) nebo v pracovních oblastech, pro něž je charakteristický  styk s veřejností (obchod, řemeslná výroba). Kdo má certifikaci tohoto stupně, je schopen snadno komunikovat v italském prostředí a používat italštinu při pracovních činnostech ve svém oboru.
Italiano ProfessionaleC1 SERR (výkonná úroveň – vysoce pokročilý)PLIDA C1 Předpokládá velmi dobrou znalost italského jazyka a kultury, kterou lze využít při nejrůznějších odborných činnostech (profesionální činnost v průmyslu, obchodě, administrativě). Kdo má certifikaci tohoto stupně, umí pochopit i vytvářet složité texty, včetně rozeznání přídavných významových hodnot, jaké lze najít např. v literatuře.
C2 SERR (odborná úroveň – dokonalá znalost)PLIDA C2 Osvědčuje vynikající znalost italského jazyka, srovnatelnou se znalostí kultivovaného rodilého mluvčího, s níž lze nalézt uplatnění ve všech profesních oblastech. Jedná se o úroveň, která umožňuje vyučovat italský jazyk jako cizí jazyk, i přijímat taková profesní uplatnění, která vyžadují vysokou kvalifikaci.

Uznávaným zkušebním centrem PLIDA pro Českou republiku je pražská sekce společnosti Dante Alighieri.
Pro více informací a registraci ke zkoušce pošlete e-mail na plida@dantepraga.cz s uvedením předmětu ZKOUŠKA PLIDA nebo volejte +420 773 034030
Individuální i skupinové přípravné kurzy na zkoušku PLIDA jsou poskytovány na vyžádání, také online.

KALENDÁŘ ZKOUŠEK PLIDA 2024

MĚSÍC
DEN
ÚROVEŇ
ÚNOR
Středa 21.
Přihlášky bude možné podat do 14. února.
A2, B1
BŘEZEN
Středa 20.
Přihlášky bude možné podat do 13. března.
B2, C1
KVĚTEN
Středa 22.
Přihlášky bude možné podat do 15. května.
A2
ČERVEN
Středa 12.
Přihlášky bude možné podat do 5. června.
B1, B2, C1
ZÁŘÍ
Středa 11.
Přihlášky bude možné podat do 4. záři.
A2, B1
LISTOPAD
Středa 13.
Přihlášky bude možné podat do 6. listopadu.
A2, B1
LISTOPAD
Čtvrtek 14.
Přihlášky bude možné podat do 7. listopadu.
B2, C1, C2

KALENDÁŘ ZKOUŠEK PLIDA JUNIORES 2024

MĚSÍC
DEN
ÚROVEŇ
ČERVEN
Sobota22.
Přihlášky bude možné podat do 15. června
A1, A2, B1, B2
ŘÍJEN
Sobota 19.
Přihlášky bude možné podat do 12. října
A1, A2, B1, B2

V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období, ústní zkoušky můžou být prodloužené na dny následující psanou zkoušku

POPLATKY ZA ZKOUŠKY PLIDA

KOMPLETNÍ ZKOUŠKA
A2 / A2 Juniores1.100 Kč
B1 / B1 Juniores1.650 Kč
B2 / B2 Juniores1.900 Kč
C12.200 Kč
C22.450 Kč
B1 Občanství1.650 Kč
OPAKOVÁNÍ 1 DOVEDNOSTI
A2 / A2 Juniores255 Kč
B1 / B1 Juniores405 Kč
B2 / B2 Juniores455 Kč
C1530 Kč
C2610 Kč
B1 Občanství405 Kč
OPAKOVÁNÍ 2 DOVEDNOSTI
A2 / A2 Juniores510 Kč
B1 / B1 Juniores810 Kč
B2 / B2 Juniores910 Kč
C11.040 Kč
C21.115 Kč
B1 Občanství810 Kč
OPAKOVÁNÍ 3 DOVEDNOSTI
A2 / A2 Juniores765 Kč
B1 / B1 Juniores1.215 Kč
B2 / B2 Juniores1.370Kč
C11.600 Kč
C21.820Kč
B1 Občanství1.1215 Kč

Přihláška

Tento web používá soubory cookies.