Naši lektoři

Dott. Roberto Rega – Koordinátor kurzů

Dott. Roberto Rega – Koordinátor kurzů

Narodil se v Římě, kde na univerzitě La Sapienza vystudoval současnou italskou literaturu. Od roku 2010 žije v Praze a od té doby je výuka italštiny jeho jedinou profesí. Vyškolil se díky účasti na aktualizačních kurzech Dilit a Plida a pravidelně absolvuje kurzy výuky a dalšího vzdělávání v oboru. Mimo zkoušejícího Plida je také koordinátorem certifikace Plida při vzdělávací instituci Società Dante Alighieri - pražská sekce, zabývá se výukou pro Dante Alighieri, v minulosti pořádal vzdělávací semináře a doposud je koordinátorem certifikace ADA. Podle něj studovaný cizí jazyk je jako milenka - nesnáší, když se v její přítomnosti mluví o té druhé.

Dott.ssa Francesca Bonanni

Dott.ssa Francesca Bonanni

Narozena v Římě, získala bakalářský titul z moderní literatury a magisterský titul z moderní filologie diplomovou prací z románské filologie “Diplomatické a interpretační vydání ms. Vatikánský reg. Lat. 660, obsahující „Histoire de Barlaam et Josaphat“, na univerzitě v Římě La Sapienza. Po dokončení studia absolvovala kurz ve Vatikánské škole se specializací na bibliotekonomii a po absolvování kurzu výuky jazyka v italštině L2 / LS získala certifikaci DITALS I. V Itálii pracovala jak v bibliotekonomickém oboru tak i v didaktickém, v roli učitelky pro Italy a cizince . Od března 2020 žije a pracuje v Praze a věří, že výuka je velkou odpovědností a také zajímavou příležitostí pro další vzdělávání a osobní růst.

Dott.ssa Alma Camassa

Dott.ssa Alma Camassa

Narodila se a vyrůstala v Grottagli, provincie Taranta. Vystudovala v Sieně bakaláře oboru Humanistické studie - Moderní literatura a následovně se specializovala v Italianistice na univerzitě v Bologni. Pararelně s univerzitou se účastnila dobrovolnických projektů neformálního vzdělání v Itálii a cizině. Účast v Evropském sboru solidarity jí umožnilo se přestěhovat do Prahy, kde momentálně žije a kde prošla postgraduální stáží v oblasti výuky italštiny jakožto cizího jazyka v Società Dante Alighieri. Věří ve výuku, která dává studenta do centra jeho prospěchu a učitele do role pomocníka poskytující nástroje potřebné k rozšíření a pokroku znalosti a schopnosti porozumění.

Dott.ssa Martina Boschian

Dott.ssa Martina Boschian

Narozena v Pordenone, vystudovala magisterský titul v oboru Arti visive na Vysoké škole v Bologne. Napsala diplomovou práci ohledně vizuálních (zobrazovacích) a komunikačních jazyků českého fotografa Miroslava Tichého. V září 2018, po pracovních zkušenostech v Itálii, se přestěhovala do Prahy, kde momentálně žije a pracuje. V Praze měla i příležitost se zúčastnit školení výuky italštiny pro cizince, které jí umožnilo již od začátku vyučovat. Učení ji velmi baví, jelikož jí dopřává možnost seznámit lidi s italskou kulturou a ji samotnou s českou, díky které si udržuje živou její kreativitu.

Dott.ssa Monia Camuglia

Dott.ssa Monia Camuglia

Narozena ve Florencii, vystudovala úspěšně Filologii slovanských jazyků na l'Università degli Studi di Pisa a obhájila diplomovou práci na téma Aplikace komputačních systémů v analýze starých slovanských textů. Poté zahájila doktorandská studia na Bulharské akademii věd v Sofii. Ok roku 1995 vyučovala italštinu v kurzech italského jazyka a kultury na Univerzitě v Pise, s kterou spolupracovala mnoho let. Od roku 2000 žije v Praze, kde nadále pokračovala ve výuce italského jazyka a zúčastnila se taktéž kurzů pro učitele italského jazyka jak v České republice, tak v Itálii. Od roku 2005 je předsedkyní pražské sekce SDA.

Dott.ssa Claudia Cimini

Dott.ssa Claudia Cimini

Narodila se v Římě. V roce 2000 vystudovala s vyznamenáním Univerzitu „Sapienza di Roma“, kde presentovala diplomovou práci s tématem: diskriminace pohlaví italského jazyka v porovnání s angličtinou. Studovala dva roky v Anglii, kde získala post univerzitní stipendium. Potom se přestěhovala do Prahy. V Praze učila italštinu pro cizince jak pro dospělé tak i pro děti u italského ústavu vzdělání v kurzech předškoláků a základní školy. V posledních letech pracovala v různých školách a zejména na Univerzitě Masaryka, kde pracovala 4 semestry. Patří mezi zakladatele českého výboru Dante Alighieri a stále učí i italské děti jejich mateřský jazyk a vyučuje italštinu v kurzech pro dospělé a děti.

Dott.ssa Giulia grasso

Dott.ssa Giulia grasso

Narodila se a vyrůstala v Carpi, provincie Modeny. Studovala cizí jazyky a literaturu na univerzitě v Bologni, kde se specializovala v anglickém a ruském jazyce. Následně, na stejné fakultě, vystudovala magistra moderní, srovnávací a postkoloniální literatury, s prací v teorii překladu o fašistické cenzuře v italském nakladatelství. Poté se zúčastnila mastru  překladu literatury v nadaci Unicampus San Pellegrino v Rimini. Od roku 2021 žije a pracuje v Praze, kde je po malých zkušenostech redakčního recenzenta v nakladatelství, nyní učitelem italštiny a turistickým průvodcem Italů.

Dott. Fiodor Dri

Dott. Fiodor Dri

Fiodor Dri, narozením Ital, ve svém dětství žil ve Španělsku, poté v Holandsku, a nyní již dvacet let žije v Praze. Kromě jeho mateřského jazyka italštiny mluví i španělsky, anglicky a česky. Vystudoval vysokou školu Ca’ Foscari v Benátkách, obor obchod a administrace, má zkušenosti s výukou v Itálii, pracoval v turistickém sektoru v Praze, a od roku 2013 spolupracuje s Società Dante Alighieri, pro kterou vedl a nadále vede kurzy obchodní italštiny v CAMIC (Italsko-české obchodní komoře). Zůčastnil se různých školení a kurzů pro výuku italštiny jako cizího jazyka a specializuje se na obchodní italštinu.

Dott.ssa Simona Magazzini

Dott.ssa Simona Magazzini

Narodila se ve Florencii, kde začala a dokončila magisterské studium literatury a filozofie. Získala titul z estetiky v divadle Grotowsky. Italštinu začala učit ihned po dokončení univerzity v roce 2001, a to v různých školách pro cizince, ale také v Kulturním centru pro cizince ve Florencii. V roce 2003 se přestěhovala do Prahy, navázala na výuku italštiny dospělých i dětí ve významných italských institucích. Patří mezi zakládající členy české sekce vzdělávací instituce Società Dante Alighieri, kde je také členem představenstva a kde je mimo jiné koordinátorkou kurzů pro děti.

Dott.ssa Stefania Marcon

Dott.ssa Stefania Marcon

Narodila se v Římě, kde žije. Po absolvování Moderních cizích jazyků a literatur na Univerzitě La Sapienza v Římě, navštěvoval vzdělávací kurz pro učitele italštiny jako cizího jazyka na DIlit, kde poté vyučoval více než 25 let. V posledních letech navštěvoval kurz Thomase Gordona Effective Teachers, krátký kurz dikce na Accademia della Voce v Bologni a v roce 2020 navštěvovala výukový kurz L2 Mezi třídou a muzeem Benátské Univerzity Ca 'Foscari. Je zapsána do třetího ročníku tříletého studia moderní literatury v Římě na Univerzitě La Sapienza. Učit znamená rozumět a zahrnout. Lidé přicházejí před procedurami, výuka znameá se scházit na půli cesty a chodit vedle sebe.

Dott.ssa Isabella Martini

Dott.ssa Isabella Martini

Narozena v Praze, matka Češka a otec Ital, do Itálie se přestěhovala v pěti letech. Jejím rodným jazykem je italština. V roce 2004 promovala s červeným diplomem na univerzitě v Pise, v oboru bohemistika, s diplomovou prací, která obsahovala celistvý překlad Vieweghova románu Báječná léta s Klausem. Během studií získala diplom pro výuku italštiny pro cizince a L2 v centru Koiné v Lucce, které využívá metodu výuky DILIT, a zde pracovala až do roku 2009, ve kterém se přestěhovala zpátky do Prahy a začala učit v Societá Dante Alighieri, v skupinových a individualních kurzech a taky ve firmách. Kromě toho získala oprávnění jako zkoušející při zkouškách P.L.I.D.A. a pravidelně se účastní doplňujích vzdělávacích kurzů. Je místopředsedkyne společnosti Societá Dante Alighieri – Pražská sekce.

Dott. Ersilio Mattioni

Dott. Ersilio Mattioni

Vystudoval Filosofi na Università degli Studi di Pavia s diplomovou prací pojednávající geopolitiku dopadu globalizace. Ročník 1973, žije v Miláně, kde je žurnalistou a profesorem. Pracoval pro mnoho novin jako ‚Il Giorno’, ‘Diario’ e ‘L’Espresso’. Řídí týdeník ‘Libera Stampa l’Altomilanese’, noviny, které založil roku 2011. Píše pro ‘Il Fatto Quotidiano’ a pro měsíční spravodajské noviny ‘Millennium’. Učí Filosofii a Dějiny na soukromých středních školách. Od roku 2019 spolupracuje s pražskou sekcí ‘Società Dante Alighieri’, kde přednáší filosofii a politická aktuální témata jak dospělím tak mládeži. Již roky se zabývá mafijánskými infiltracemi v Miláně, Lombardii.

Dott.ssa Linda Pioli

Dott.ssa Linda Pioli

Narodila se v Grossetu a v roce 2001, absolvovala pedagogické vědy na univerzitě ve Florencii. V roce 2008 navštěvovala specializační školu pro učitelství humanitních a filozofických oborů na Universitě v Pize. Učila na střední škole v Itálii. Na Univerzitě pro cizince v Sieně získala certifikaci Ditals 1 a 2 pro výuku italštiny pro cizince. Na téže univerzitě v prosinci ukončila I. stupeň magisterského studia ve výuce italštiny pro cizince, experimentální prací o využití básnického textu v jazykové hodině. Od roku 2014 žije v Praze, kde vyučuje italský jazyk a kulturu.

Dott.ssa Ilaria Ricci

Dott.ssa Ilaria Ricci

Narodila se v Římě a vyrostla v malém městečku u Bolsenského jezera. Vystudovala bakalářské studium na Univerzitě Tuscia ve Viterbu, poté získala magisterský diplom v double-degree programu na Univerzitě Trento a Technické univerzitě v Drážďanech v Německu, oba tituly v oboru Moderní cizí jazyk a literatura (nemčina a ruština). Po dokončení studií pracovala rok jako asistenta italského jazyka na gymnáziu v Kolíně v Německu skrze projekt MIUR. Po dokončení přípravného kurzu na zkoušku DITALS a vykonání samotné zkoušky I. úrovně a následné certifikaci učí cizince soukromě italštinu. Od listopadu 2019 žije v Praze a rozhodla se pokračovat v práci v prostředí, které zbožňuje nejvíce: ve výuce italské kultury a jazyka cizince.

Dott. Fabio Ripamonti

Narodil se v Lecco. Vystudoval románskou filologii na *státní univerzitě v Miláně a získal doktorát z románských jazyků na Karlově univerzitě v Praze. Od roku 2002 žije v České republice, kde působil jako učitel italského jazyka a literatury na dvojjazyčném česko-italském gymnáziu a na několika jazykových školách v Praze. Od roku 2007 působí jako odborný asistent a lektor italštiny na Ústavu romanistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dott.ssa Maddalena Rossi

Dott.ssa Maddalena Rossi

Narodila se v Miláně, vystudovala divadelní dramaturgii na Dams v Turíně, kde také začala svou divadelní aktivitu ve vlastní společnosti, ale také v několika dalších divadelních školách. Už 14 let žije v České republice, kde pracuje jako režisérka, učitelka herectví a jazyků. Je aktivní v několika divadelních společnostech, kombinuje výuku, řežii a herectví v divadelních představeních jak v italštině, tak v češtině. Pravidelně pořádá herecké workshopy, zejména co se vyjadřovacích technik Commedie dell'arte týče, ale také workshopy co se mimiky a používání hlasu v divadelním prostoru týče. V pražské instituci Società Dante Alighieri pořádá kurz "Italština skrze divadlo" už třetím rokem, v tomto kurzu kombinuje výuku základních divadelních technik a výuku italštiny formou workshopů.

NAŠI LEKTOŘI ČEŠTINY

Mgr. Martina Caltová – Koordinátorka kurzů češtiny

Mgr. Martina Caltová – Koordinátorka kurzů češtiny

Narodila se v Ostravě, vystudovala italštinu a srovnávací literaturu na Masarykově univerzitě v Brně, kde začala pracovat jako lektorka skupinových, individuálních a firemních kurzů. Pracovala také jako překladatelka a korektorka češtiny, podílela se na tvorbě e-learningových kurzů. Od roku 2019 žije v Praze. Absolvovala několik kurzů pro učitele češtiny jako cizího jazyka a pravidelně navštěvuje semináře pro lektory cizích jazyků. V hodinách ráda využívá obrazový a audiovizuální materiál. Spolupracuje s několika jazykovými školami v Praze, v SDA vyučuje od září 2021.

Nikola Říhová

Nikola Říhová

Narodila se v Praze, kde studovala obor Čeština v komunikaci neslyšících, zaměřený na lingvistiku znakových jazyků a výuku češtiny jako cizího jazyka. Devět let žila v Anglii. Pracovala tam v několika speciálních školách. Výuce jazyků se věnuje od roku 2008, kdy začínala jako lektorka angličtiny v jazykovém centru pro osoby se sluchovým postižením. Od roku 2019 učí češtinu děti a kolegy v mezinárodní škole. Má certifikát C2 z angličtiny, kterou také učí, a snaží se průběžně zdokonalovat v italštině, němčině a švédštině. Má studenty od čtyř let do důchodového věku a tempo, formu i obsah hodin přizpůsobuje jejich individuálním potřebám.

Tento web používá soubory cookies.