SKUPINOVÉ KURZY ITALŠTINY ONLINE

pro začátečníky i pokročilé

ONLINE

 

Zápis: vyplněním PŘIHLÁŠKY na konci této stránky nebo telefonicky na 773 034 030, možno také e-mailem corsi@dantepraga.cz

Neváhejte nás kontaktovat, a to i v případě, že kurz už začal. Kdykoliv nám můžete napsat nebo zavolat, jsem tu pro Vás a jsme připraveni zodpovědět jakékoli Vaše otázky nebo se s Vámi domluvit na schůzce v naší kanceláři. Počet studentů ve skupině: 4–8/10.

Na kurzech přednáší výhradně vysokoškolsky vzdělaní lektoři, převážně rodilí mluvčí, kteří absolvovali specializační kurzy v České republice a Itálii a mají mnohaleté zkušenosti s výukou.

A nenechte si ujít naše SPECIÁLNÍ A TEMATICKÉ ONLINE KURZY

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. jedinečné vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzech jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Organizujeme také individuální přípravné kurzy na certifikaci italského jazyka Plida, naše škola je přitom jediným místem v České republice, kde lze tuto oficiální certifikaci uznávanou mimo jiné také italskou vládou získat.

Díky naší téměř dvacetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
NAŠE UČEBNICE
Rozsah způsobilosti Popis úrovně Úroveň Učebnice
Seznámení   A 0 Primo contatto
Základy Minimální úroveň A1 Domani 1
Nuovo Espresso 1
Základy Základní úroveň A2 Domani 2
Nuovo Espresso 2
Samostatnost Úroveň mírně pokročilá nebo „prahová“ B1 Domani 3
Nuovo Espresso 3 e 4
Samostatnost Úroveň středně pokročilá B2 Nuovo Magari B2
Nuovo Espresso 5
Ovládnutí jazyka Úroveň pokročilá (autonomnost) C1 Nuovo Magari C1/C2
Nuovo Contatto C1
Ovládnutí jazyka Ovládnutí jazyka i v komplexnějších situacích C2 GrammaticAvanzata
Nuovo Contatto C1
SLEVY A NABÍDKY

Nabídky:
– Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více kurzů, které na sebe nenavazují.
– Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred  a Sodexo. 

CENA LEKCÍ PO ZAHÁJENÍ KURZU

Počet lekcí

90 min.

18

4400

17

4400

16

4400

15

4160

14

3920

13

3680

12

3440

11

3200

10

2960

9

2720

8

2480

7

2240

6

1950

5

1625

4

1300

3

975

2

650

1

325

POPIS ÚROVNĚ
ÚROVEŇ/PoduroveňTÉMATAGRAMATIKAPŘEDPOKLADY
A1.1Pozdravit, představit se, osobní údaje, v baru, v restauraci, ve vlaku, volný čas.Přítomný čas, členy, ukazovací přídavné jméno tento, úvod k přivlastňovacím zájmenům, předložky, líbí se mi.Žadný
A1.2Popis dne, v hotelu, dům, vypravování o výletě, ukazování směruPřítomný čas zvratných sloves, úvod k neosobnímu si, přivlastňovací zájmena, je tam / jsou tam, předložky se členem, passato prossimo, modální slovesa.A1.1
A1.3V supermarketu, rodina, pokračování ukazování směru, na koncertě.Přímá zájmena, člen partitivní, neosobní si, přivlastňovací zájmena, minulý čas zvratných sloves, progresivní přítomný čas, částice ci, nepřímá zájmena, opakování předložek, opakování slovesa líbit se. A1.1-A1.2
A2.1Vyprávění událostí, italská škola a předměty ve třídě, oblečení a móda, rádio, fyzický a psychologický popis, manželství.Časová rekonstrukce příběhu, opakování passata prossima, imperfetto, imperfetto/passato prossimo a přímá zájmena, ukazovací přídavné jméno quello.Program A1
A2.2Rady pro turisty, tradiční festivaly a italská geografie, v restauraci, zpravodajské články, počasí.Neformální rozkazovací způsob, superlativ přídavných jmen, imperfetto/passato prossimo, stupňování přídavných jmen, budoucí čas.A2.1
A2.3V obchodě, recepty, na cestě, v kině.Neformální rozkazovací způsob a zájmena, partitivní ne, opakování přímých zájmen, ce l’ho, budoucí čas modálních sloves, spojky, hypotetické se, konverzační signály.A2.1-A2.2
B1.1Dům, četba prózy, nehoda. Podmiňovací způsob, přídavná jména -bile, minulé časy a trapassato prossimo, spojky a časová spojení, vědět a znát v minulém čase, přídavná jména a podstatná jména -ismo a -ista.Program A1 a A2
B1.2Píseň, příběh imigranta, v obchodě s oblečením, v lékárně, lidské těloNeurčitá přídavná jména a zájmena, vztažná přídavná jména a zájmena, ci a ne, zájmenná slovesa, umět / být schopen, stare per / stare + gerundio, opakování minulých časů, kombinovaná zájmena, formální rozkazovací způsob a zájmena. B1.1
B1.3Diskuse, mezi sousedy, chyby Italů, cestaNeosobní si, trpné si, přítomný konjunktiv, zájmeno kdo, tázací zájmena, opakování podmiňovacího času.B1.1-B1.2
B1.4Životní prostředí, idiomy, slavné italské značky.Opakování konjunktivu, trpný rod, opakování vztažných zájmen. B1.1-B1.3
B2.1V kuchyni, v kině, četba beletrie, emigrace a imigrace, hudbaKonjunktiv imperfekta
Passato versus imperfektum a souslednost časová
Passato remoto
Rozšíření p. prossima a imperfekta
Gerundium přítomné a minulé a jeho funkce
Program B1
B2.2Vatikán, náboženství, dětské hry, zeměpis Itálie, četba beletrieOpakování konjunktivu, vyjádření názoru, nepřímá řeč, opakování budoucího času jednoduchého a složeného, různé významy slova magari, opakování a prohloubení členůB2.1
B2.3Italské ženy, italská tragédie, GaribaldiZájmeno il cui, příčestí minulé, reálná a rétorická otázka, indikativ a konjunktiv se spojkami, přítomný infinitiv, příčestí přítomnéB2.1-B2.2
B2.4Itálie zevnitř i zvenčí, umění, klasika a moderna, dům v ItáliiVyjádření názoru a argumentace proti stereotypům, příslovce způsobu a zesilující slova k rozšíření slovní zásoby, opakování a rozšíření kondicionálu jednoduchého a složeného, pozice přídavného jménaB2.1-B2.3
B2.5Renesance, Italové a psychologie, italské ženy v práciOpakování a rozšíření passata remota, rozšíření p. prossima, imperfekta, opakování a rozšíření konjunktivu, zdvořilostní rozkazB2.1-B2.4
B2.6Provokace v současném umění, četba beletrie, detektivkaOpakování věty rozvité a zkrácené, diskurzivní markery, opakování a rozšíření p. remota, rozšíření p. prossima, imperfektaB2.1-B2.5
C1-alespoň 6 podurovněPo domluvě s učitelemPo domluvě s učitelemProgram B2
C2-alespoň 6 podurovněPo domluvě s učitelemPo domluvě s učitelemProgram C1

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Pondělí
7.30-9.00
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU1,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Pondělí
9.00-10.30
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU2,-
Skupinový kurz
Francesca M.
A1.1 (úpl. začát.)
Pondělí
16.00-17.30
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU4,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.) intenzivni
Po+Čtv
18.00-19.30
5.2-13.6
8.500 Kč (36 lekcí x 90min) 24-ZLU10,-
Skupinový kurz
Martina
A1.1-A1.2
Pondělí
18.00-19.30
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU8,-
Skupinový kurz
Linda
A1.3
Pondělí
18.00-19.30
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU5,-
Skupinový kurz
Fiodor
B1.3
Pondělí
18.00-19.30
5.2-10.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZLU9,-
Skupinový kurz
Giovanni
Konverzace a Gramatika B2
Pondělí
10.30-12.00
5.2-15.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 24-ZLU3,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Úterý
10.30-12.00
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA5,-
Skupinový kurz
Francesca B.
A1.1 (úpl. začát.)
Úterý
16.00-17.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA8,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA11,-
Skupinový kurz
Ilaria
A1.1-A1.2
Úterý
7.30-9.00
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA4,-
Skupinový kurz
Isabella
A1.2
Úterý
16.00-17.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA10,-
Skupinový kurz
Francesca B.
A1.2
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA14,-
Skupinový kurz
Ilaria
A1.3-A2.1
Úterý
16.00-17.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA6,-
Skupinový kurz
Ilaria
A1.3-A2.1
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA9,-
Skupinový kurz
Stefania
A1.3-A2.1
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA2,-
Skupinový kurz
Isabella
A2.1-A2.2
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA3,-
Skupinový kurz
Fiodor
A2.3-B1.1 Senior
Úterý
9.00-10.15
6.2-4.6
3.100 Kč (18 lekcí x 75min) 24-ZMA1S,-
Skupinový kurz
Monia
B2.3
Úterý
9.00-10.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA1,-
Skupinový kurz
Monia
B2.4-B2.5
Úterý
18.00-19.30
6.2-4.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZMA7,-
Skupinový kurz
Paolo e Michele
Italština prostřednictvím beletrie BELETRIE
Úterý
18.00-19.30
13.2-30.4
3.500 Kč (12 lekcí x 90min) ,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Středa
18.00-19.30
13.2-19.6
3.200 Kč (13 lekcí x 90min) 24-ZME8,-
Skupinový kurz
Martina
A1.1 (úpl. začát.)
Středa
9.00-10.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME9,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.)
Středa
18.00-19.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME11,-
Skupinový kurz
Chiara
A1.2
Středa
18.00-19.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME5,-
Skupinový kurz
Francesca B.
A2.3
Středa
18.00-19.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME3,-
Skupinový kurz
Monia
A2.3
Středa
18.00-19.30
7.2-19.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME1,-
Skupinový kurz
Martina
Zkoušky na nečisto PLIDA B2
Středa
18.10-19.40
7.2-19.6
5.200 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZME6,-
Skupinový kurz
Giovanni
Konverzace a Gramatika A2-B1
Středa
10.30-12.00
7.2-10.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 24-ZME7,-
Skupinový kurz
Martina
Konverzace a Gramatika A2-B1
Středa
18.00-19.30
7.2-10.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 24-ZME6,-
Skupinový kurz
Giovanni
Konverzace a Gramatika B2
Středa
16.00-17.30
7.2-10.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 24-ZME10,-
Skupinový kurz
Alma
A1.1 (úpl. začát.)
Čtvrtek
10.30-12.00
8.2-13.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZGI1,-
Skupinový kurz
Stefania
Objevování Říma (od B1)
Čtvrtek
14.00-15.30
8.2-18.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 2324-ZGI2,-
Skupinový kurz
Giovanni
Konverzace a Gramatika A2-B1
Čtvrtek
16.00-17.30
8.2-18.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 2324-ZGI3,-
Skupinový kurz
Linda
Zkoušky na nečisto PLIDA B1
Čtvrtek
18.00-19.30
15.2-6.6
4.900 Kč (17 lekcí x 90min) 24-ZGI4,-
Skupinový kurz
Ilaria
A2.2
Pátek
7.30-9.00
9.2-14.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZVE5,-
Skupinový kurz
Monia
B2.3-B2.4
Pátek
9.00-10.30
9.2-14.6
4.400 Kč (18 lekcí x 90min) 24-ZVE4,-
Skupinový kurz
Giovanni
A1.1 (úpl. začát.) intenzivni
Sobota
9.00-12.15
9.2-14.6
8.500 Kč (36 lekcí x 90min) 24-ZSA1,-
Skupinový kurz
Martina
Art a Design (od B1 pokr.)
Sobota
9.30-11.00
9.2-19.4
2.500 Kč (10 lekcí x 90min) 2324-ZSA2,-
Individualní kurz
Francesca
Konverzace po telefonu od A1.3
Úterý
15.00-15.30
Celý rok
1 x 430 Kč individualní,-
Individualní kurz
Francesca
Konverzace po telefonu od A1.3
Úterý
15.00-15.30
Celý rok
1 x 430 Kč individualní,-
Individualní kurz
Francesca
Konverzace po telefonu od A1.3
Středa
15.35-16.05
Celý rok
1 x 430 Kč individualní,-
Individualní kurz
Francesca
Konverzace po telefonu od A1.3
Středa
15.35-16.05
Celý rok
1 x 430 Kč individualní,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.