LETNÍ KURZY ITALŠTINY – PREZENČNÍ

Léto 2022

I toto léto s námi můžete studovat a virtuálně cestovat po Itálii. Kromě klasických kurzů italštiny zde najdete mnoho dalších tématických kurzů (kompletní seznam kurzů a jejich popis naleznete níže).

Minimální počet studentů pro otevření kurzů je 4. V případě otevření se 3 studenty bude cena kurzu úměrně navýšena. Je také možné navštěvovat méně lekcí, než je předpokládaný počet, ale třída musí být tvořena minimálně 4 studenty. Náklady na menší počet lekcí se úměrně zvýší.

Již zapsaní studenti na kurz v Dante nemusí vyplňovat registrační formulář, stačí zaslat email na corsi@dantepraga.cz, kde napíše své jméno, příjmení a kurz, kterého se chtějí zúčastnit.

Letos jsme snížili cenu všech našich letních kurzů. Využijte toho! Původní cenu a zvýhodněnou cenu najdete u jednotlivých kurzů v seznamu dole na stránce

Více informací na telefonním čísle 773 034 030 nebo napište na adresu corsi@dantepraga.cz

POPIS KURZŮ

V průběhu kurzu se student společně s učitelem vydá do měst, provincií a regionů Itálie, aby objevil jejich známá místa, jejich kuchyni, jejich umění, ale i jejich kuriozity. V průběhu kurzu budou probrána i gramatická, lexikální a komunikativní témata typická pro danou úroveň. Materiál poskytne učitel. 

V průběhu kurzu se student setká s řadou gramatických témat typických pro úroveň kurzu. Pro každé téma budou navrženy aktivity, které mají za cíl procvičit gramatické procvičování písemných i ústních cvičení. Materiál poskytne učitel. 

Pro účast v kurzu je nutné absolvovat alespoň dva semestry kurzu italštiny. Kurz je určený pro všechny studenty, kteří si chtějí zopakovat, studovat nebo prohloubit italštinu v určitých praktických situacích, které mohou nastat během jejich letního pobytu v Itálii. V kurzu nastudujete lexikon, gramatiku a komunikační funkce užitečné pro efektivní komunikaci. Nakonec se pokusíme vše uvést do praxe prostřednictvím hraní rolí. Budou zkoumány následující situace: v baru, v restauraci, na pláži, na vlakovém nádraží, ve vlaku a další, které mohou navrhnout sami studenti. Materiál poskytnutý učitelem.

V průběhu kurzu umožní učitel prostřednictvím prezentace konkrétních témat či situací studentovi hovořit jak prostřednictvím volných, tak řízených ústních produkčních činností. V lekcích budeme také studovat slovní zásobu související s různými probíranými tématy. Materiál poskytnutý učitelem. 

V průběhu kurzu budou prostřednictvím pozorování obrazů a filmů objevena díla významných umělců. Výuka nebude frontální, ale student se aktivně zapojí pomocí didaktických aktivit. Materiál poskytnutý učitelem. 

Píseň je skvělý způsob, jak objevit kulturu země a naučit se její jazyk. V průběhu kurzu budou některé písně prezentovány formou didaktických aktivit. Nakonec, pokud chcete, můžete si zazpívat všichni společně. Materiál poskytnutý učitelem.

Kurz je určen pro studenty, kteří neovládají italský jazyk nebo jej znají velmi málo. Prostřednictvím rozvoje všech jazykových dovedností bude student na konci semestru schopen začít mluvit, psát a rozumět. Materiál: učebnice ke koupi. 

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Organizujeme také individuální přípravné kurzy na certifikaci italského jazyka Plida, naše škola je přitom jediným místem v České republice, kde lze tuto oficiální certifikaci uznávanou mimo jiné také italskou vládou získat.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY %

Nabídky:
– 10% sleva na balíčky lekcí pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– 10% sleva při zápisu na více kurzů, které na sebe nenavazují
– 10% sleva při zápisu více členů rodiny (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred a Sodexo. V tomto případě jsme bohužel nucení účtovat administrativní poplatek ve výši 11% částky placené vouchery .

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz
Luciana
A1.1 (úpl. zač.) - intenzivní
Po+Út+Stř+Čt
18.00-19.30
27.6-28.7
3.650 Kč místo 3.920 Kč (16 lekcí),-
Skupinový kurz
Ilaria/Francesca/Alma/Martina
A1.1 (úpl. zač.) - intenzivní
Po+Út+Stř+Čt
7.30-9.00
20.6-28.7
4.560 Kč místo 4.900 Kč (20 lekcí),-
Skupinový kurz
Ilaria
E via cantando A2-B1
Pondělí
18.00-19:30
11.7-15.8
1.800 Kč místo 1.950 Kč (6 lekcí),-
Skupinový kurz
Ilaria
Konverzace B2-pokročilí
Úterý
18.00-19:30
12.7-16.8
1.800 Kč místo 1.950 Kč (6 lekcí),-
Skupinový kurz
Francesca/Martina
Konverzace B1
Úterý
18.00-19:30
28.6-9.8
1.800 Kč místo 1.950 Kč (6 lekcí),-
Skupinový kurz
Francesca/Luciana
A tutta Grammatica A2
Středa
18.00-19.30
22.6-10.8
2.100 Kč místo 2.250 Kč (7 lekcí),-
Skupinový kurz
Alma/Martina
A tutta Grammatica A1
Úterý
18.00-19.30
21.6-26.7
1.500 Kč místo 1.650 Kč (5 lekcí),-
Skupinový kurz
Alma/Ilaria
A1.1 (úpl. zač.)
Čtvrtek
18.00-20.00
19.5-1.9
4.540 Kč místo 4.850 Kč (15 lekcí),-
Skupinový kurz
Ilaria
A2 Konverzace
Čtvrtek
18.00-19.30
30.06-18.08
2.100 Kč místo 2.250 Kč (7 lekcí),-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.