LETNÍ KURZY ITALŠTINY ONLINE

Léto 2024

Kromě klasických kurzů italštiny zde najdete mnoho dalších tématických kurzů (kompletní seznam kurzů a jejich popis naleznete níže).

Società Dante Alighieri je jedinou institucí v České republice, která má oprávnění k jazykovým zkouškám PLIDA. Všechny naše kurzy italštiny jsou založeny na programu poskytovaném Společným evropským referenčním rámcem a umožňují vám složit certifikační zkoušku PLIDA přislušné úrovní.

Minimální počet studentů pro otevření kurzů je 4. V případě otevření se 3 studenty bude cena kurzu úměrně navýšena. Je také možné navštěvovat méně lekcí, než je předpokládaný počet, ale třída musí být tvořena minimálně 4 studenty. Náklady na menší počet lekcí se úměrně zvýší.

Již zapsaní studenti na kurz v Dante nemusí vyplňovat registrační formulář, stačí zaslat email na corsi@dantepraga.cz, kde napíše své jméno, příjmení a kurz, kterého se chtějí zúčastnit.

Více informací na telefonním čísle 773 034 030 nebo napište na adresu corsi@dantepraga.cz

POPIS KURZŮ

V průběhu kurzu se student setká s řadou gramatických témat typických pro úroveň kurzu. Pro každé téma budou navrženy aktivity, které mají za cíl procvičit gramatické procvičování písemných i ústních cvičení. Materiál poskytne učitel. 

V průběhu kurzu umožní učitel prostřednictvím prezentace konkrétních témat či situací studentovi hovořit jak prostřednictvím volných, tak řízených ústních produkčních činností. V lekcích budeme také studovat slovní zásobu související s různými probíranými tématy. Materiál poskytnutý učitelem. 

Kurz je určen pro studenty, kteří neovládají italský jazyk nebo jej znají velmi málo. Prostřednictvím rozvoje všech jazykových dovedností bude student na konci semestru schopen začít mluvit, psát a rozumět. Materiál: učebnice ke koupi. 

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Organizujeme také individuální přípravné kurzy na certifikaci italského jazyka Plida, naše škola je přitom jediným místem v České republice, kde lze tuto oficiální certifikaci uznávanou mimo jiné také italskou vládou získat.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY %

Nabídky:
– 10% sleva na balíčky lekcí pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– 10% sleva při zápisu na více kurzů, které na sebe nenavazují
– 10% sleva při zápisu více členů rodiny (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred a Sodexo. V tomto případě jsme bohužel nucení účtovat administrativní poplatek ve výši 11% částky placené vouchery .

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz
Linda
Italština v kufru A2.2-A2.3
Pondělí
9:00-10:30
1.7-5.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24EZLU6,-
Skupinový kurz
Linda
Italština v kufru A2.2-A2.3
Pondělí
16:00 -17:30
1.7-5.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24EZLU5,-
Skupinový kurz
Linda
Cvičení Plida A2
Pondělí
18:00 -19:30
17.6-2.9
4.620 (12 lekcí x 120min) - 24EZLU7,-
Skupinový kurz
Martina
Konverzace a Gramatika B2
Pondělí
17.00-18.00
17.6-19.8
1.900Kč (10 lekcí) - 23EZLU2,-
Skupinový kurz
Martina
A1.1 (úpl. zač.)
Pondělí
18:15-19:45
17.6-2.9
3.180Kč (12 lekcí) - 24EZLU1,-
Skupinový kurz
Martina
A1.1 (úpl. zač.)
Úterý
9:30-11:00
11.6-3.9
3.180Kč (12 lekcí) - 24EZMA1 ,-
Skupinový kurz
Giulia
6 lekcí slovní zásoby A1.3-A2
Úterý
16:00 -17:30
23.7-27.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24ZMA5,-
Skupinový kurz
Linda
Italština s literárními texty B2-C1
Úterý
16:00 -17:30
9.7-13.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24EZMA6,-
Skupinový kurz
Giulia
Italština v kufru A1.3-A2.1
Úterý
18:00 -19:30
23.7-27.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24ZMA4 ,-
Skupinový kurz
Francesca
A1.1 (úpl. zač.) - intenzivní
Út + Stř
18:00-19:30
11.6-7.8
4.080Kč (16 lekcí) - 24EZMA-ME1 ,-
Skupinový kurz
Linda
Cvičení Plida B1 intenzivní
Út + Stř
18:00 -19:30
26.6-27.8
5.200Kč (18 lekcí) - 24EZMA-ME5 ,-
Skupinový kurz
Linda
Italština s literárními texty B2-C1
Středa
9:00-10:30
10.7-14.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24EZME6,-
Skupinový kurz
Alma
Konverzace A1.3-A2.1
Středa
18:00 -19:30
10.7-7.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZME4 ,-
Skupinový kurz
Linda
Italština v kufru A1.3-A2.1
Čtvrtek
9:00-10:30
11.7-8.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZGI12,-
Skupinový kurz
Martina
Konverzace a Gramatika A2-B1
Čtvrtek
14:30-16:00
13.6-29.8
2.850Kč (10 lekcí) - 24EZGI1,-
Skupinový kurz
Laura
Cesta do Itálie A2
Čtvrtek
16:00 -17:30
18.7-15.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZGI11 ,-
Skupinový kurz
Alma
Cesta do Itálie B1.3-B2
Čtvrtek
18:00-19:30
11.7-8.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZGI6,-
Skupinový kurz
Linda
Italština v kufru A2.2-A2.3.
Čtvrtek
18:00 -19:30
11.7-8.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZGI10,-
Skupinový kurz
Francesca
Konverzace a Gramatika A2-B1
Pátek
18:00-19:30
14.6-6.9
2.850Kč (10 lekcí) - 24EZVE1,-
Skupinový kurz
Giulia
Zpívej a ráduj se A1.3-A2.1
Pátek
18:00 -19:30
26.7-30.8
1.830Kč (6 lekcí) - 24EZVE2,-
Skupinový kurz
Alma
Zpívej a ráduj se A2-B1
Pátek
18:00 -19:30
12.7-9.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZVE3,-
Skupinový kurz
Laura
Konverzace B2-C1
Pátek
18:00 -19:30
19.7-16.8
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZVE5,-
Skupinový kurz
Martina
Úmění a design od B1
Pátek
18:00 -19:30
12.7-16.08
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZVE6,-
Skupinový kurz
Martina
Úmění a design od B1
Sobota
9:30-11:00
13.7-17.08
1.550Kč (5 lekcí) - 24EZSA1,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.