KURZY ČEŠTINY

Proč se učit česky v Dante?
 • Naše kurzy jsou navrženy pro italsky mluvící studenty. S námi se můžete učit česky a zároveň se stát součástí italsky mluvící komunity v Praze. 
 • Naši učitelé jsou kvalifikovaní a nadšení. Učitelé v Dante milují svou práci a udělají vše pro to, aby své nadšení pro český jazyk a kulturu přenesli i na vás.
 • Atmosféra v Dante je příjemná a uvolněná. Záleží nám na tom, aby se studenti cítili dobře a nebáli se mluvit. Cílem kurzů češtiny je naučit vás komunikovat beze strachu, že uděláte chybu.

Zapište se do kurzu a získejte automaticky kartičku studenta, díky které můžete využít mnoha výhod partnerů vzdělávací instituce Società Dante Alighieri v České republice, v Itálii, ale také v dalších zemích po celém světě. Více informací najdete zde.

Hledáte více informací? Kontaktujte nás na corsidiceco@dantepraga.cz, tel. 773 031 300

POPIS NAŠICH KURZŮ

Kurz pro všechny, kdo si chtějí zopakovat úplné základy zábavnou formou. Pomocí her, obrázků a poslechů si projdeme klíčová témata a zapracujeme zejména na nácviku mluvení.

Pokud jste se nikdy česky neučili a znáte sotva „dobrý den“, toto je kurz pro vás. Osm lekcí češtiny pro přežití, se kterou se v Praze neztratíte.

Kurz pro všechny, kdo si chtějí zopakovat úplné základy zábavnou formou. Pomocí her, obrázků a poslechů si projdeme klíčová témata a zapracujeme zejména na nácviku mluvení.

Čtyři lekce bohaté na mluvení, hry a další konverzační aktivity, ve kterých ticho nemá místo!

Čtyři témata a spoustu slovíček pro ty, kteří se nebojí říct svůj názor :). Efekt „zdají se mi sny v češtině“ zaručen.

Kondicionál, dativ, zájmena, stupňování… Začíná to být trochu zmatek? Udělejme si rychlé a zábavné opakování pomocí konverzace.

Správná výslovnost je často zanedbávaná, ale pro porozumění je klíčová. Kurz pro všechny, kteří už umí mluvit v krátkých větách (i když s chybami) a pro ty, kteří se k češtině chtějí vrátit po delší pauze.

Pokud jste se nikdy česky neučili a znáte sotva „dobrý den“, toto je kurz pro vás. Osm lekcí češtiny pro přežití, se kterou se v Praze neztratíte.

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY %

Slevy:
– Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Italsko-česká obchodní komora).
– Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz při současném zápisu více kurzů, které probíhají současně.
– Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti).
Slevy nelze kombinovat. Přijímáme poukazy Edenred a Sodexo. 

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz češtiny
Martina
Ripasso estivo A1
Pondělí
18.00-19.30
11.7-1.8
1.150 Kč místo 1.300 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Martina
A1.1 začátečník I.
Středa
18.00-19.30
13.7-31.8
2.300 Kč místo 2.450 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Martina
Ripasso estivo A1 ONLINE
Čtvrtek
16.15-17.45
14.7-4.8
1.150 Kč místo 1.300 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Martina
Club di conversazione A2
Pondělí
16.15-17.45
11.7-1.8
1.150 Kč místo 1.300 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Martina
Club di conversazione B1
Úterý
16.15-17.45
2.8-23.8
1.150 Kč místo 1.300 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Martina
Ripasso estivo A2 ONLINE
Čtvrtek
18.00-19.30
4.8-25.8
1.150 Kč místo 1.300 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Nikola
Master class di pronuncia ONLINE
Pondělí
17.00-18.15
1.8-22.8
960 Kč místo 1.080 Kč,-
Skupinový kurz češtiny
Nikola
Principianti assoluti ONLINE
Pondělí+ Čtvrtek
18.30-20.00
1.8-25.8
2.300 Kč místo 2.450 Kč,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.