KURZY ČEŠTINY

Proč se učit česky v Dante?
 • Naše kurzy jsou navrženy pro italsky mluvící studenty. S námi se můžete učit česky a zároveň se stát součástí italsky mluvící komunity v Praze. 
 • Naši učitelé jsou kvalifikovaní a nadšení. Učitelé v Dante milují svou práci a udělají vše pro to, aby své nadšení pro český jazyk a kulturu přenesli i na vás.
 • Atmosféra v Dante je příjemná a uvolněná. Záleží nám na tom, aby se studenti cítili dobře a nebáli se mluvit. Cílem kurzů češtiny je naučit vás komunikovat beze strachu, že uděláte chybu.

Zapište se do kurzu a získejte automaticky kartičku studenta, díky které můžete využít mnoha výhod partnerů vzdělávací instituce Società Dante Alighieri v České republice, v Itálii, ale také v dalších zemích po celém světě. Více informací najdete zde.

Hledáte více informací? Kontaktujte nás na corsidiceco@dantepraga.cz, tel. +420 773 338 615

POPIS NAŠICH KURZŮ

Kurz pro všechny, kdo si chtějí zopakovat úplné základy zábavnou formou. Pomocí her, obrázků a poslechů si projdeme klíčová témata a zapracujeme zejména na nácviku mluvení.

Pokud jste se nikdy česky neučili a znáte sotva „dobrý den“, toto je kurz pro vás. Osm lekcí češtiny pro přežití, se kterou se v Praze neztratíte.

Kurz pro všechny, kdo si chtějí zopakovat úplné základy zábavnou formou. Pomocí her, obrázků a poslechů si projdeme klíčová témata a zapracujeme zejména na nácviku mluvení.

Čtyři lekce bohaté na mluvení, hry a další konverzační aktivity, ve kterých ticho nemá místo!

Čtyři témata a spoustu slovíček pro ty, kteří se nebojí říct svůj názor :). Efekt „zdají se mi sny v češtině“ zaručen.

Kondicionál, dativ, zájmena, stupňování… Začíná to být trochu zmatek? Udělejme si rychlé a zábavné opakování pomocí konverzace.

Správná výslovnost je často zanedbávaná, ale pro porozumění je klíčová. Kurz pro všechny, kteří už umí mluvit v krátkých větách (i když s chybami) a pro ty, kteří se k češtině chtějí vrátit po delší pauze.

Pokud jste se nikdy česky neučili a znáte sotva „dobrý den“, toto je kurz pro vás. Osm lekcí češtiny pro přežití, se kterou se v Praze neztratíte.

Kurz se koná jednou týdně (celkem 12 týdnů) a je určen úplným začátečníkům. Naučíme se představování, základní orientaci ve městě, komunikaci při návštěvě restaurace a obchodu. Základem kurzu je učebnice Čeština expres 1, obohacena o další materiály.

Kurz se koná jednou týdně po dobu celého semestru (16 týdnů). Je určen studentům, kteří za sebou mají alespoň rok studia v podobném rozsahu. V kurzu se naučíme mluvit o našich plánech, volnočasových aktivitách, cestování a nakupování. Základem kurzu je učebnice Česky krok za krokem I. a další doplňkové materiály.

Už jste se někdy česky učili, ale skoro všechno jste zapomněli? Tento kurz je vhodný pro ty, kteří už něco málo znají, ale potřebují si látku zopakovat a zapracovat na mluveném projevu. Kurz je veden podle učebnice Čeština Expres 1 a dalších doplňkových materiálů.

Kurz se koná jednou týdně po dobu celého semestru (16 týdnů). Je určen studentům, kteří už zvládnou komunikovat v minulosti, budoucnosti a umí se vyjadřovat také v kondicionálu. Kurz se soustředí na schopnost samostatně mluvit a prohlubuje gramatiku na úrovni A2. Základem kurzu je učebnice Česky krok za krokem I. a další doplňkové materiály.

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY A NABÍDKY

Nabídky:
– Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více kurzů, které na sebe nenavazují.
– Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred  a Sodexo. 

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz češtiny
Martina
A2.1
Pondělí
18.00-19.30
6.2-12.6
3.920 Kč (16 lekcí za 90min),-
Skupinový kurz češtiny
Martina
A1 (úpl. začát.)
Úterý
18.00-19.30
7.2-23.5
3.920 Kč (16 lekcí za 90min),-
Skupinový kurz češtiny
Martina
A2.3 Mirně pokročilí ONLINE
Středa
17.00-18.30
1.2-17.5
3.920 Kč (16 lekcí za 90min),-
Skupinový kurz češtiny
Martina
A1.2
Čtvrtek
18.00-19.30
23.2-8.6
3.920 Kč (16 lekcí za 90min),-
Skupinový kurz češtiny
Martina
A2-B1 Konverzace ONLINE
Pátek
8.00-9.30
24.2-16.6
3.920 Kč (16 lekcí za 90min),-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.