KURZY ČEŠTINY

Naše kurzy češtiny jsou určeny výhradně italským mluvčím a právě v tom tkví jejich velká přednost.

Pořádáme kurzy skupinové všech úrovní, individuální, nebo firemní.

Jazykové kurzy obecného jazyka všech úrovní probíhají 1×90 nebo 2×90 minut týdně ve skupinách  4 – 8 studentů.
Intenzivní kurzy probíhají v dopoledních hodinách 2x90minut 2x týdně, ve skupinách  4 – 8 studentů.

Individuální kurz  je šitý na míru pro studenty libovolné pokročilosti, mají libovolnou délku a dobu výuky, dle přání klienta.

Firemní kurzy  češtiny všech úrovní, výuka může být pro skupinu nebo pro jednotlivce.

Veškeré cíle a plán se vyhotovují zcela individuálně.

Při výuce používáme osvědčené učebnice.

Didaktický postup a program berou v úvahu specifika a problémy vyplývající ze vztahu italštiny k češtině a jsou založené na nejnovějších studiích o tomto tématu.

Lekce se odehrávají výhradně v češtině (kromě začátečnické úrovně, v níž italština slouží k základnímu vysvětlení lexikálního a gramatického systému) a zahrnují poslech, psaní, ústní komunikaci a gramatiku, k jejímuž vysvětlení je užíván tzv. princip spirály.

Tento princip je založen na vysvětlení nejnutnějšího minima a postupném přidávání nových prvků, což umožňuje hravý, komunikativní a nenáročný postup výuky.

Vyučují jsou výhradně kvalifikovaní lektoři, čeští rodilí mluvčí.

Atmosféra v kurzu je přátelská, stimulující a nestresující.

Studijní materiály: Lída Holá – New czech step by step.

ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz češtiny
A1.0 A (úpl. záč.)
Pondělí
8.00-9.30
13.9-17.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.1 B (úpl. záč.)
Pondělí
8.00-9.30
13.9-17.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.0 INT-A (úpl. záč.)
Pondělí + Středa
10.00-11.30
13.9-15.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A2 Palestra di grammatica
Pondělí
12.00-13.30
13.9-17.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.0 INT-B (úpl. záč.)
Pondělí + Středa
16.00-17.30
13.9-15.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.0 B (úpl. záč.)
Pondělí
18.00-19.30
13.9-17.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.0 INT-C (úpl. záč.)
Pondělí + Středa
18.00-19.30
13.9-15.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2 A elementare
Úterý
8.00-9.30
14.9-18.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2.0 INT-A
Úterý + Čtvrtek
10.00-11.30
14.9-18.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2.0 INT-A
Úterý + Čtvrtek
10.00-11.30
23.11-1.2
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2 INT-B
Úterý + Čtvrtek
16.00-17.30
14.9-18.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2 INT-B
Úterý + Čtvrtek
16.00-17.30
23.11-1.2
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2 INT-C
Úterý + Čtvrtek
18.00-19.30
14.9-18.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1 Palestra di grammatica - online
Úterý
12.00-13.30
16.9-20.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A2.0 A intermedio 1
Středa
8.00-9.30
15.9-19.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A2 Palestra di conversazione A2
Středa
12.00-13.30
15.9-19.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.2 B elementare - online
Středa
18.00-19.30
29.9-2.2
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A2.0 B intermedio 1
Středa
18.00-19.30
15.9-19.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1.1 (falešní začát.)
Středa
18.00-19.30
15.9-19.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1.0 A Intermedio 2
Čtvrtek
8.00-9.30
16.9-20.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
A1 Palestra di conversazione A1
Čtvrtek
12.00-13.30
14.9-18.11
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1.0 B intermedio 2
Čtvrtek
18.00-19.30
16.9-20.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1/2 A avanzato
Pátek
8.00-9.30
17.9-21.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1/2 B avanzato
Pátek
10.00-11.30
17.9-21.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1 Palestra di conversazione
Pátek
12.00-13.30
17.9-21.1
4.100Kč,-
Skupinový kurz češtiny
B1/2 C avanzato
Pátek
16.00-17.30
17.9-21.1
4.100Kč,-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.