KURZY ČEŠTINY

Proč se učit česky v Dante?
 • Naše kurzy češtiny jsou navrženy pro italsky mluvící studenty. S námi se můžete učit česky a zároveň se stát součástí italsky mluvící komunity v Praze. 
 • Naši učitelé jsou kvalifikovaní a nadšení. Učitelé v Dante milují svou práci a udělají vše pro to, aby své nadšení pro český jazyk a kulturu přenesli i na vás.
 • Atmosféra v Dante je příjemná a uvolněná. Záleží nám na tom, aby se studenti cítili dobře a nebáli se mluvit. Cílem kurzů je naučit vás komunikovat beze strachu, že uděláte chybu.

Zapište se a získejte automaticky kartičku studenta, díky které můžete využít mnoha výhod partnerů vzdělávací instituce Società Dante Alighieri v České republice, v Itálii, ale také v dalších zemích po celém světě. Více informací najdete zde.

Hledáte více informací? Kontaktujte nás na corsidiceco@dantepraga.cz, tel. +420 773 338 615

POPIS LETNÍCH KURZŮ

Tento kurz spojuje hlavně čtení a konverzaci. Chcete se rozmluvit, ale bez přípravy je pro vás mluvení těžké? Tak to jste tady správně. Doma si přečtete krátkou povídku, na lekci o ní pod vedením lektorky mluvíte s ostatními studenty a přitom opakujete důležité jevy úrovně A2. Čtení může být zábava! 🙂

Nejlepší gramatika je ta, na kterou nemusíme myslet. Cílem kurzu je osvojení a automatizace gramatických struktur tak, abyste nad gramatikou nemuseli pořád přemýšlet a mohli mluvit přirozeně.

Chcete se rozmluvit a zároveň poznat nová místa v Česku? Dita pro vás připravila online konverzační kurz zaměřený právě na cesty. Těšte se na příjemné večerní povídání s prstem na mapě :).

Intenzivní týdenní kurz pro úplné začátečníky, kteří se chtějí zorientovat ve městě, neztratit se v metru, zvládnout nákup potravin a objednat si pivo :).

Zopakujte si čtení, psaní, poslech a mluvení a získejte jistotu při každodenní komunikaci v tomto intenzivním letním opakování. Nepotřebujete učebnici, jen dobrý internet a dobrou náladu!

POPIS ÚROVNÍ KURZÚ ČEŠTINY
ÚROVEŇ/PoduroveňTÉMATAGRAMATIKAPŘEDPOKLADYMATERIÁLY
A1.1Představování, orientace ve městě, restaurace, rodina, denní programSlovesa v přítomném čase, akuzativ singuláru, posesivní pronomina, hodiny, datum, čísla 1-000
ŽadnýČeština expres 1
A1.2Základní životopisné údaje, v obchodě, plánování času, dům a byt, cestováníMinulý čas, lokál singuláru, futurum, genitiv singuláru, plurál (základ), slovesa pohybuA1.1Čeština expres 1+2
A1.3Lidské tělo, u doktora, na návštěvě, v hotelu, práce a povolání Dativ, personální pronomina v akuzativu a dativu, statická lokace X dynamický pohyb, časové výrazyA1.1-A1.2Čeština expres 2
A2.1Země a jazyky, lidé kolem nás, rodinné vztahy, popis místa a cesty, nakupování oblečenInstrumentál singuláru, neurčitá a záporná zájmena, dynamická a statická adverbia, rozšíření plurálu, komparace adjektivProgram A1Čeština expres 3
A2.2Vyprávění příhody, pracovní pohovor, žádosti a prosby, nakupování, úřady a instituceImperfektivní a perfektivní slovesa, kondicionál, věty se spojkou aby, deklinace personálních pronomin, imperativ, dativ pluráluA2.1Čeština expres 3+4
A2.3Počítač a internet, zaměstnání, zvířata, etapy života, vaření, sportovní a kulturní akce, poznáváme Českou republikuDalší rozšíření plurálu, komparace adverbií, personální pronomina po prepozici, reflexivní se a si, pasivum, deklinace slova kterýA2.1-A2.2Čeština expres 4
B1.1Seznamování, e-mail, země a jazyky, vyplňování formuláře, (ne)tradiční rodina, v restauraci, místo, kde bydlíme, hledání bytuVokativ, deklinace kdo/co/někdo/něco/nikdo/nic, opakování a rozšíření akuzativu, obecná čeština, časové výrazy, opakování a rozšíření lokáluProgram A1 a A2Česky krok za krokem 2
B1.2Cestování, orientace, pracovní život, hledání práce, oslava narozenin a svátkůVýrazy kdy/když, opakování a rozšíření genitivu, adverbia směru a lokace, opakování a rozšíření instrumentálu, deminutiva, opakování a rozšíření dativuB1.1Česky krok za krokem 2
B1.3Obchody a nakupování, sběratelství, svátky a tradice, ženy a muži v dnešní společnosti, službyNominativ a akuzativ plurálu - rozšíření, datum a hodiny - rozšíření, časové prepozice, časové věty, perfektivní a imperfektivní aspektB1.1-B1.2Česky krok za krokem 2
B1.4Sporty a hry, dovolená, zdraví a životní styl, kultura a uměníRozšíření krátkých a dlouhých sloves pohybu, rozšíření prefixů, imperativ, vyjádření posesivityB1.1-B1.3Česky krok za krokem 2
B1.5Charakter a vzhled, média a tisk, společnost a hodnoty, na poště a v banceKomparace adjektiv, tvorba a komparace adverbií, rozšíření lokálu, pořádek slov ve větě, věty s aby, modální výrazyProgram B1Česky krok za krokem 2

B1.6Problémy naší planety, počasí, obchod a podnikání, služební cesta, móda a oblečení, jízda autemRozšíření dativu, spojky a spojovací výrazy, prepozice a pády v plurálu, formální e-mail, rozšíření instrumentálu, deklinace číslovekB2.1Česky krok za krokem 2
B1.7Česká historie po r. 1948, vzdělávání v Česku, česká literaturareflexivní se/si, pasivum, spisovná a obecná čeština, pravopisB2.1-B2.2Česky krok za krokem 2
ZÁSADY NAŠÍ VÝUKY

Naše výuka je založena na 4 základních pilířích:
1. unikátní vzdělávací přístup: komunikace, jež je v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Pod tím si můžete představit rozvoj všech dovedností se zvláštní pozorností věnovanou poslechu a mluvení, které jsou nezbytně důležité pro porozumění a komunikaci v italštině;
2. Komunikace v italštině ze strany lektora ihned od první lekce;
3. Materiály použité v kurzy jsou výhradně v italštině, vždy odpovídají úrovni studenta a jsou průběžně lektorem doplňovány autentickým materiálem z běžné mluvy. K tomu navíc přidáváme unikátní metody výuky, které jsou používány pouze v naší škole;
4. Mateřský jazyk našich lektorů je italština, přičemž mají vysokoškolské vzdělání zaměřené na výuku italštiny pro cizince. Lektoři mají dlouholetou zkušenost s výukou a pravidelně se vzdělávají v oboru.

Díky naší téměř desetileté zkušenosti a vzájemné spolupráci mezi lektory a studenty můžeme zaručit rychlé osvojení si základních komunikačních dovedností a dosažení pokročilé úrovně v jazyce.

Naše lekce jsou intenzivní, konají se však v poklidné atmosféře odrážející italskou tradici a kulturu, jejichž osvojení studentem patří k jedním z cílů naší výuky.

PODMÍNKY PRO ZÁPIS
 1. Kurzy zajišťuje Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 – Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Letenské nám., 170 00 Praha 7, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“).
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA na Letenské nám. 1, 170 00 Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. V případě otevření kurzu se třemi studenty bude cena kurzu úměrně navýšena.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho uhrazené části.
SLEVY A NABÍDKY

Nabídky:
– Individuální sleva CAMIC: 10% pro členy CAMIC (Česko Italská Obchodní Komora).
– Individuální sleva MULTI: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více kurzů, které na sebe nenavazují.
– Rodinná sleva FAMILY: 10% na nejdražší kurz, při současném zápisu více členů rodiny, pokud kurzy probíhají ve stejnou dobu (na kurz italštiny, češtiny nebo na kurz pro děti)
Slevy není možné kombinovat.

Akceptujeme vouchery Edenred  a Sodexo. 

Název

Lektor

Pokročilost

Den

Termín

NÁZEV
LEKTOR
POKROČILOST
DEN
ČAS
Období
CENA
KOUPIT
Skupinový kurz češtiny
Martina
Čteme česky na A2
Pondělí
18.00-19.30
1.7.-19.8.
2.360Kč (8 lekcí x 90 min),-
Skupinový kurz češtiny
Lucie
Čeština pro přežití (úplní zač.)začátečníci) *
po+út+st+čt+pá
8:00-9:30
8.7.-12.7
1.550Kč (5 lekcí x 90 min),-
Skupinový kurz češtiny
Lucie
Letní opakování A1 ONLINE
po+út+st+čt+pá
8:00-9:30
15.7.-19.7.
1.550Kč (5 lekcí x 90 min),-
Skupinový kurz češtiny
Martina
Gramatická výzva (A1-A2)
Úterý
7.30-9.00
2.7.-20.8.
2.360Kč (8 lekcí x 90 min),-
Skupinový kurz češtiny
Dita
Čeština na cestách (A2/B1) ONLINE
Čtvrtek
18:30-20:00
27.6.-15.8.
2.360Kč (8 lekcí x 90 min),-
Skupinový kurz češtiny
Lucie/Martina
Letní opakování pro začátečníky
Čtvrtek
Čtvrtek
11.7-5.9
2650 Kč (9 lekcí 2650 Kč (9 lekcí)),-

Přihláška


Pro vložení klikněte na košík na řádku odpovídajícího kurzu.
Tento web používá soubory cookies.